REKLAMA
REKLAMA

Transport

Inter Cars ze skromną dywidendą

Akcjonariusze dystrybutora części samochodowych przegłosowali wypłatę dywidendy.
Walne zgromadzenie Inter Carsu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę prawie 10,1 mln zł z zysku netto za 2018 r. wynoszącego 228,6 mln zł, co oznacza wypłatę 0,71 zł na akcję.

Przy obecnym kursie daje to stopę dywidendy w wysokości około 0,4 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 28 czerwca br. , a jej wypłata nastąpi 12 lipca. Pozostała część zysku w kwocie 218,6 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Polityka dywidendowa spółki na lata 2017-2019 zakłada wypłatę dywidendy w kwocie nie wyższej niż 60 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy. Jej wysokość zależeć ma dodatkowo od planów inwestycyjnych spółki, istniejących zobowiązań (w tym ograniczeń wynikających z warunków umów dotyczących finansowania pozyskiwanego przez spółkę), a także oceny perspektyw rozwoju spółki w określonej sytuacji rynkowej dokonanej przez zarząd i radę nadzorczą.

W trakcie poniedziałkowej sesji za akcje Inter Carsu płacono na giełdzie 195 zł, co oznacza zwyżkę o 0,8 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA