Technologie

PCF przejmuje kanadyjską spółkę

Polskie studio zawarło umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia za 29,4 mln zł 100 proc. udziałów w Game On Creative. Przeprowadzi też ofertę akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
Foto: materiały prasowe

Game On specjalizuje się w produkcji animacji oraz audio dla największych firm z branży gier. Jak podkreśla polska spółka - Game On jest również jego wieloletnim partnerem produkcyjnym i odegrało istotną rolę w procesie produkcji tzw. przerywników filmowych do gry „Outriders" (premiera odbyła się 1 kwietnia 2021 r.).

Zgodnie z umową inwestycyjną cena nabycia 100 proc. udziałów w Game On wynosi w zaokrągleniu 29,4 mln zł. Może ona zostać skorygowana w górę o tzw. earn-out, zależny od przyszłych wyników finansowych przejmowanego studia. W przypadku gdy wartość EBITDA za lata finansowe 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025 przekroczy uzgodniony próg, sprzedający będzie uprawniony do uzyskania dodatkowych kwot z tytułu sprzedaży udziałów w Game On w wysokości 5 proc. wyniku EBITDA ustalonej przez strony umowy inwestycyjnej na dany rok.

Umowa inwestycyjna przewiduje również reinwestycję przez sprzedającego całości środków uzyskanych z tytułu sprzedaży udziałów w Game On w akcje PCF Group nowej emisji. W tym celu polskie studio zwołało NWZ na 24 maja. Wśród projektów uchwał jest podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 387 714 akcji serii D (stanowiących około 1,29 proc. kapitału), w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej na zasadach wyłączności do sprzedającego. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na 75,75 zł za walor. Wczoraj kurs rynkowy PCF wynosił ok. 71 zł.

„Nabycie wszystkich udziałów Game On stanowi element realizacji strategii rozwoju spółki i jej grupy kapitałowej i ma na celu wzmocnienie kompetencji grupy w zakresie tworzenia tytułów AAA oraz możliwości realizacji kilku projektów deweloperskich jednocześnie, w szczególności poprzez pozyskanie kompetencji związanych z produkcją wysokiej jakości animacji na potrzeby materiałów wideo oraz ścieżki dźwiękowej i pozostałych materiałów audio wykorzystywanych w grach" – czytamy w raporcie bieżącym.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.