Szkoła giełdowa

Dlaczego spółki decydują się na split akcji i czy ma on jakiekolwiek znaczenie dla wyceny tych firm?

Na podział akcji najczęściej decydują się firmy, których akcje są wyceniane w setkach czy nawet tysiącach złotych.
Foto: GG Parkiet

W ten sposób chcą zwykle poprawić płynność papierów. Mniej doświadczeni inwestorzy niechętnie inwestują bowiem w akcje, które kosztują kilkaset złotych czy nawet więcej. W wyniku podziału nie zmieniają się wskaźniki wyceny spółek. Bez zmian pozostają stosowane najczęściej do oceny atrakcyjności inwestycyjnej cena/zysk czy cena/wartość księgowa. Podział prowadzi do spadku przypadającego na każdą akcję zysku czy wartości księgowej. W tym samym stopniu obniżana jest jednak również cena każdego papieru.?Bez zmian pozostaje również wartość portfela danego inwestora. Jeśli przed splitem miał np. pięć akcji spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, a ich kurs wynosił przed podziałem 15 zł, to po podziale w stosunku 1:5 będzie miał 25 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Wartość jego portfela nadal wynosiła będzie 75 zł, gdyż odpowiednio dostosowywany jest też kurs odniesienia.?Bez zmian pozostają ponadto udziały poszczególnych akcjonariuszy.

Niektóre firmy nie decydują się na podział akcji nawet mimo bardzo wysokiego kursu. Najlepszym przykładem jest odzieżowe LPP, którego akcje kosztują już ponad 5 tys. zł. Właściciele tej firmy nie zdecydowali się na podział w związku z wątpliwościami dotyczącymi utrzymania uprzywilejowania w zakresie liczby posiadanych głosów po podziale papierów.

Przyłącz się do dyskusji na forum parkiet.com

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.