REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Esperotia Energy nadal pod kreską, zyski dopiero w przyszłym roku

Notowana na NewConnect spółka Esperotia Energy Investments zmniejszyła skonsolidowaną stratę netto w 2014 r. do 531 tys. zł wobec ponad 1,4 mln zł rok wcześniej.

Ograniczono też stratę EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację). W IV kwartale ub.r. na poziomie skonsolidowanym wyniosła ona zaledwie 24 tys. zł, a w całym 2014 r. sięgnęła 123 tys. zł.

To efekt przyjętej przez spółkę strategii redukcji kosztów. Esperotia, która prowadzi obecnie inwestycje w segmencie odnawialnych źródeł energii zapowiada, że zyski pojawią się dopiero po rozpoczęciu funkcjonowania należących do niej biogazowni rolniczych. W tym roku dojdzie do realizacji dwóch takich projektów. Każdy z nich ma przyznaną dotację oraz ma zapewnione finansowanie dłużne od włoskiego funduszu inwestycyjnego. -  Budowa dwóch biogazowni zakończy się w III kwartale tego roku i powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki w 2016 r. – zapowiada cytowana w komunikacie Agnieszka Król, prezes Esperotia Energy Investments.

Esperotia informuje również, że rozważa wznowienie realizacji projektów budowy biogazowni rolniczych w Bułgarii, ponieważ jej partner biznesowy - włoski fundusz inwestycyjny, wyraża zainteresowanie finansowaniem tego typu przedsięwzięć. W ocenie spółki kraj ten jest bardzo interesującym rynkiem dla instalacji OZE, ponieważ stawka za energię pochodzącą z biogazowni rolniczych utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzięki temu rentowność realizacji tego typu projektów w Bułgarii jest bardzo wysoka.

- Planujemy wzmocnić nasze działania w tym kraju w drugiej połowie roku, po tym gdy będzie znana nowa taryfa na energię pochodzącą z biogazu - stwierdziła Król.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA