Firmy

BioMaxima sfinalizowała akwizycje

Lubelska firma przejęła kontrolę nad dwiema rumuńskimi spółkami. Dzięki akwizycjom umocni pozycję na tamtejszym rynku.

BioMaxima, spółka działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, sfinalizowała transakcję zakupu 80 proc. udziałów w dwóch rumuńskich spółkach Qias Med oraz Istar. Emitent zamierza rozpocząć konsolidację tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem i powołać nowy podmiot - BioMaxima Romania. Udziały zostały nabyte łącznie za 160 tys. Jeśli podmioty te osiągną w tym roku zysk netto wyższy o minimum 10 proc. od wypracowanego w 2015 r., czyli co najmniej 95 tys. euro wówczas ich dotychczasowy właściciel będzie upoważniony do otrzymania premii za sukces w kwocie 25 tys. euro. Dodatkowo, dotychczasowy właściciel spółek zobowiązał się do świadczenia pracy na ich rzecz przez minimum 5 lat. Rumuńskie spółki zajmują się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów, a ich łączne przychody w 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. euro.

- Uzgodnienia prawne transakcji trwały dość długo, ale wreszcie wszystko zostało dopięte i mogliśmy podpisać umowę. Zakup tych spółek przyczyni się do umocnienia pozycji BioMaxima na rynku rumuńskim. Potencjał tego rynku jest duży. Więcej szczegółów zaprezentujemy podczas najbliższego spotkania Zarządu z inwestorami, analitykami oraz mediami  - mówi Henryk Lewczuk, prezes BioMaximy.

Niedawno lubelska spółka dostała 2,3 mln zł dofinansowana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Inwestycja pozwoli opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Spółce przyznana została również dotacja w wysokości ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

-Przyznane dotacje bardzo nas cieszą, bowiem pozwolą one szybciej zrealizować nasze zamierzenia i w ostatecznym rozrachunku zdynamizują także rozwój spółki. Na wspomnianym powyżej spotkaniu z Zarządem również szerzej omówimy aspekty związane z dotacjami i rozwojem BioMaxima - mówi Lewczuk.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.