Firmy

ABS Investment z zyskiem w II kwartale

Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, osiągnęła 919 tys. zł zysku netto w II kwartale 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 411 tys. zł.

Wypracowanie dobrych, w ocenie spółki, wyników finansowych było rezultatem rozwoju segmentu usług doradczych oraz wzrostu wartości portfela inwestycyjnego. W analogicznym okresie ubiegłego roku spółka zanotowała stratę netto w wysokości 700 tys. zł, a jej przychody ze sprzedaży wyniosły 4 tys. zł. Od początku 2015 r. ABS Investment wypracowało 1,3 mln zł zysku netto przy przychodach sięgających 511 tys. zł. Rok wcześniej strata netto ABS Investment przekroczyła 1,1 mln zł. Zarząd spółki przewiduje, że progresję wyników finansowych uda się także utrzymać w kolejnych kwartałach. - Konsekwentna realizacja przyjętej strategii pozwoliła nam uzyskać wysokie przychody zarówno ze sprzedaży usług, jak i aktualizacji wyceny posiadanych aktywów. W kolejnych kwartałach tego roku spodziewam się utrzymania tej pozytywnej tendencji - komentuje Sławomir Jarosz, prezes ABS Investment. Jeżeli po wynikach III kwartału realizacja prognozy na 2015 r. zostanie zdecydowanie przekroczona to nie wyklucza on jej podwyższenia. Jarosz podkreśla, że wysoki poziom gotówki pozwala spółce zarówno na wypłatę dywidendy, jak i na skup akcji własnych oraz nowe inwestycje. - Zakładam, że taka polityka będzie realizowana przez ABS także w kolejnych latach. Bardzo pozytywnym zjawiskiem, w mojej ocenie, jest również wzrastająca płynność na akcjach ABS – podsumowuje Jarosz.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.