Pracownicze plany kapitałowe PPK

Kto stoi za sukcesem wdrożenia PPK?

Wdrożenie pierwszego etapu programu pracowniczych planów kapitałowych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki dużemu zaangażowaniu i wysiłkom instytucji finansowych - wynika z badania przeprowadzonego przez IZFiA i IGTE.
Foto: Adobestock

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, by zebrać doświadczenia po pierwszym etapie wdrożenia tego programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu. Pierwszy etap, przeprowadzony w drugiej połowie zeszłego roku, objął największe firmy, które zatrudniają co najmniej 250 osób. Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego tym firmom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7 proc.). W opinii 66,7 proc. ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20 proc. był większy od obowiązków ustawowych. 13,3 proc. badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia.

W ocenie autorów badania instytucje finansowe dobrze odpowiedziały na potrzeby pracodawców związane z wdrażaniem PPK. Ci oczekiwali przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7 proc.), szkoleń dla pracowników (66,7 proc.) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3 proc.). Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40 proc.), dodatkowe benefity (33,3 proc.), najtańsza oferta (26,7 proc.) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3 proc.). Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7 proc.), renomę/markę instytucji finansowej (20 proc.) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3 proc.). Koszty prowadzenia programu (6,7 proc.) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7 proc.) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie ponad 1/4 (26,7 proc.) instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium, jakim kierowali się pracodawcy.

– Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm – ocenia Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

Respondenci bardzo dobrze ocenili też pracę instytucji, które weryfikowały wnioski TFI i PTE o zgodę na zarządzanie PPK. W ich jednomyślnej opinii (100 proc.) przejście przez procedury administracyjne w Komisji Nadzoru Finansowego i Polskim Funduszu Rozwoju Portal przebiegało sprawnie i bez problemów.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe „Wdrożenie PPK" zostało przeprowadzone przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI w dniach od 6 lutego do 4 marca 2020 r. na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE.

Z powodu pandemii koronawirusa kolejne etapy wdrażanie PPK zostały odsunięte w czasie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.