REKLAMA
REKLAMA

Parkiet PLUS

Gołębia polityka banków centralnych wspiera rynki długu

Foto: Bloomberg

W ślad za amerykańskim bankiem centralnym kolejne władze monetarne od Nowej Zelandii po Peru zdecydowały się na luzowanie prowadzonej polityki pieniężnej w okresie wakacji. Rynki dyskontowały te ruchy już wcześniej, co powodowało spadek rentowności obligacji skarbowych na świecie od końca zeszłego roku. Skutkiem rosnącej awersji do ryzyka i obaw o globalną gospodarkę było też zawężenie spreadów, w tym na rynku papierów korporacyjnych i wschodzących tzw. frontier markets. Wartość długu kwotowanego z ujemnymi dochodowościami jeszcze nigdy nie była tak duża.

W czasie obecnie trwającego umocnienia papierów skarbowych rentowność obligacji na rynkach bazowych spadła o ponad 160 pkt baz. w przypadku Treasuries, 130 pkt baz. w przypadku bunda i ponad 2 pkt proc. papierów hiszpańskich czy portugalskich. Za to rządy Włoch czy Grecji za swój dług 10-letni płacą aż 3 pkt proc. mniej niż pod koniec ubiegłego roku. Spośród rynków rozwiniętych najniższy spadek dochodowości zanotowały papiery Islandii, Japonii i Singapuru.

W przypadku rynków rozwijających się najsilniej spadły rentowności w lokalnej walucie w przypadku Brazylii, Filipin i Chile, które zniżkowały o ponad 200 pkt baz. Polska i kraje naszego regionu odnotowały spadki zbliżone do tych na rynku niemieckim. Najlepiej zachowywały się papiery chorwackie i węgierskie (niżej o ponad 150 pkt baz.), a najsłabiej słoweńskie i słowackie.

Niski koszt finansowania przyczynił się również do pojawienia się wielu debiutantów na międzynarodowych rynkach długu. Rentowność eurowych 7-letnich obligacji Beninu spadła w ciągu pół roku o 90 pkt baz. Jeszcze więcej zyskały denominowane w dolarze 10-latki emitowane przez Arabię Saudyjską – ich dochodowość zniżkowała z 4,38 proc. do 2,48 proc. od dnia emisji w styczniu br.

Spadek rentowności na rynkach skarbowych doprowadził też do zawężenia spreadów na rynkach korporacyjnych, zarówno w przypadku papierów o ratingu inwestycyjnym, jak i spekulacyjnym. W przypadku amerykańskich papierów high yield spadek ten wynosi ponad 160 pkt baz., a dla świata 150 pkt baz. SAJ

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA