Medycyna i zdrowie

PolTreg: ponad 24-proc. redukcja w IPO

Zarząd przydzielił 1 332 414 nowych akcji serii M oferowanych w ofercie publicznej. Trafiły do 26 instytucji i do 1486 inwestorów indywidualnych.
Foto: Bloomberg

PolTreg sprzedawał akcje po 75 zł, a więc z 29-proc. dyskontem w stosunku do ceny maksymalnej, która wynosiła 105 zł. Ostateczna liczba akcji oferowanych (wyłącznie nowych) wynosiła 1 332 414 sztuk. Spółka dziś podała szczegóły przydziału akcji. 1 486 inwestorom indywidualnym przydzielono 266 482 nowych akcji, a średnia stopa redukcji zapisów w tej transzy wyniosła 24,2 proc. Z kolei 26 inwestorom instytucjonalnym przydzielono 1 065 932 nowe akcje.

„ Liczba nowych akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym była równa liczbie nowych akcji, na które inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy, nie dokonywano redukcji zapisów" - czytamy w komunikacie PolTregu.

Debiut na GPW zaplanowano w okolicach 23 listopada.

Pozyskane z emisji akcji środki, czyli ok. 100 mln zł, zostaną przeznaczone na finansowanie kluczowych celów strategicznych PolTregu, m.in. finansowanie badań klinicznych terapii komórkowych w leczeniu cukrzycy typu 1 i stwardnienia rozsianego oraz rozwój platformy Treg 2.0, , a także na finansowanie budowy centrum badawczo-rozwojowego i nowego laboratorium przeznaczonego do komercyjnej produkcji preparatów w Gdańsku.

PolTreg powstał w 2015 r. jako spin-off z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w celu kontynuacji programu naukowego, w którym prowadzono badania i próby kliniczne w cukrzycy typu 1 u dzieci.

Terapia z wykorzystaniem komórek TREGS rozwijana przez PolTreg w leczeniu cukrzycy typu 1 u dzieci i w stwardnieniu rozsianym jest - według wiedzy spółki - najbardziej zaawansowana na świecie w rozwoju klinicznym.

Dotychczas PolTreg finansował się z dotacji i środków pozyskanych od prywatnych inwestorów. Z grantów pozyskał około 28,8 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.