Handel i konsumpcja

„Go.25”, czyli są założenia nowej strategii CCC

Zarząd obuwniczo-odzieżowej grupy CCC przyjął dziś nową strategię do 2025 roku. Wśród jej założeń jest potrojenie przychodów wobec odnotowanych przez cztery kwartały zakończone 31 października, podniesienie marży EBITDA ponad 12 proc. i 60-proc. udział e-commerce w biznesie grupy.
Foto: Bloomberg

"GO.25 | EVERYTHING FASHION, OMNICHANNEL PLATFORM" – brzmi nazwa strategii przyjętej dziś przez zarząd CCC. Obejmuje ona główne kierunki rozwoju grupy z Polkowic. Według zarządu, jest naturalną kontynuacją strategii z początku 2020 r. „Go.22", której realizację zaburzyła pandemia.

„W ostatnich dwóch latach w sektorze handlu odzieżą i obuwiem nastąpiły liczne zmiany, wywołane m.in. pandemią COVID-19. W wyniku tych zmian, wybrane trendy rynkowe przyśpieszyły (m.in. rosnący segment sprzedaży cyfrowej), jeszcze większego znaczenia nabrały elementy związane z doświadczeniem zakupowym (tj. nowe sposoby płatności, rozwój rynku płatności odroczonych, dostaw tzw. same day delivery oraz dostaw ekspresowych), jak również wzrostem świadomości i odpowiedzialności wobec środowiska i otoczenia" – napisał zarząd CCC pod kierunkiem Marcina Czyczerskiego.

Według władz spółki, w ramach strategii GO.22 Grupa CCC zrealizowała szereg działań w kluczowych obszarach. „Do najważniejszych z nich należą: rozwój produktu i komunikacji marketingowej, inwestycje w technologię i cyfryzację, rozwój kanałów sprzedaży online, w tym nowych narzędzi i usług dla klientów, a także eliminacja niestrategicznych aktywów i projektów" - podano.

Według zarządu, nowa strategia to „odpowiedź na opisane zmiany w otoczeniu", a jej celem jest „jak najlepsze przygotowania Grupy CCC na najbliższe lata".

Wśród celów i aspiracji strategicznych w horyzoncie do 2025 r. wymieniono:

· trzykrotne zwiększenie przychodów Grupy CCC w stosunku do okresu Q3'21 LTM (12 miesięcy do końca trzeciego kwartału br. – red.),

· osiągnięcie skonsolidowanej rentowności EBITDA (z MSSF16) powyżej 12 proc.,

· udział przychodów z nowych kategorii (poza obuwiem) na poziomie co najmniej 1/3,

· udział sprzedaży z kanałów online na poziomie ponad 60 proc. przychodów Grupy CCC (wobec około 45 proc. w trzecim kwartale br.).

Poza tym grupa stawia sobie także cele operacyjne takie jak poprawa wskaźnika NPS o 10 pkt. dla każdego szyldu/kanału sprzedaży, czy podniesienie wskaźnika zaangażowania pracowników powyżej średniej sektora o 10 pkt.

CCC chce też uzyskiwać rating MSCI ESG na poziomie A+.

Każdy z szyldów grupy ma swoje zadania. CCC w 2025 r. ma odpowiaać za 25-30 proc. przychodów grupy. eObuwie – za 30-35 proc., Modivo za 15-20 proc., HalfPrice – za 15-20 proc., a DeeZee za około 5 proc.

„Realizacja strategii finansowana będzie ze środków własnych oraz zdolności kredytowej" - podano. „Wraz z poprawą wyników operacyjnych oraz optymalizacją kapitału obrotowego, do finansowania potrzeb rozwojowych skoncentrowanych na technologii, logistyce oraz rozwoju sieci HalfPrice wykorzystane będą środki własne oraz instrumenty dłużne (m.in. produkty bankowe lub obligacje)" - dodano.

Przed południem akcje CCC tanieją dziś po tym jak spółka podała wyniki za III kwartał 2021 r. i elementy strategii o ponad 5 proc. Walor kosztuje mniej niż 100 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.