Handel i konsumpcja

Krynica Vitamin: kurs odbija po reakcji zarządu

Zarząd Krynicy Vitamin uważa, że brak jest podstaw do kierowania przez Fram roszczeń wobec spółki i będzie wnosić do sądu o oddalenie powództwa w tym zakresie. Notowania spółki rosną o około 10 proc., do 15,5 zł.
Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się udzielić zabezpieczenia funduszowi Fram FIZ dotyczącego roszczenia w kwocie 59,1 mln zł wraz z odsetkami za opóźnienie. W ramach zabezpieczenia zajęto wierzytelności z rachunków bankowych Krynicy Vitamin, jak i wszystkie akcje posiadane przez firmy powiązane z prezesem Krynicy.

Spółka tłumaczy, że otrzymany pozew jest związany z transakcją sprzedaży ponad 2,4 mln akcji Krynicy Vitamin po 5,7 zł za walor przez Fram, firmie Molinara. Odpowiedzialność Krynicy Vitamin zdaniem Fram wynika z zarzucanego spółce nieopublikowania informacji o wstępnych wynikach finansowych za I półrocze 2020 r. przed datą sprzedaży akcji przez Fram (13 sierpnia). Miało to spowodować, że Fram zbył akcje Krynicy Vitamin po cenie niższej niż ta, którą uzyskałby ze sprzedaży, gdyby nie zarzucane spółce zaniechanie.

Chodzi o raport, w którym Krynica poinformowała o tym, zysk grupy wyniósł w I półroczu 52,6 mln zł, wobec 3,7 mln zł rok wcześniej. Oznaczało to wzrost wyniku netto o około 1320 proc. Informacja ta wywołała euforię wśród inwestorów, a akcje w ciągu kilku sesji zdrożały do ponad 30 zł.

„Fram opiera się przy tym na kuriozalnym założeniu, że sprzedaż pakietu 20 proc. akcji spółki na sesjach giełdowych po podaniu do publicznej wiadomości raportu pozostałaby bez wpływu na kurs akcji emitenta. Równocześnie Fram nie przedstawił żadnego dowodu na to, że Molinara kupiłaby od niego akcje spółki po wyższej cenie. Fram nie udowodnił także, że wstępne informacje o wynikach finansowych spółki za I półrocze 2020 r. powinny zostać opublikowane przed dniem 13 sierpnia 2020 r. Zarząd Krynicy Vitamin stoi na stanowisku, że powyższe informacje zostały opublikowane w odpowiednim terminie a ponadprzeciętne zyski spółki osiągnięte w II kwartale 2020 r. pochodziły przede wszystkim z nowego obszaru działalności związanego z walką z pandemią COVID-19, który cechował się ogromną skalą niepewności co do realnie osiągniętych wyników finansowych, z uwagi na ryzyko zwrotu sprzedanych produktów w wyniku reklamacji od klientów" – tłumaczy spółka w komunikacie.

Zarząd Krynicy Vitamin dodał, że brak jest podstaw do kierowania przez Fram roszczeń wobec spółki i będzie on wnosić do sądu o oddalenie powództwa w tym zakresie.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.