Handel i konsumpcja

Wyższa strata netto Eurocashu

W I kwartale przychody Grupy Eurocash wyniosły 5,48 mld zł, co oznacza około 10-proc. Wzrost w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem. Z kolei strata netto wzrosła z 18,5 mln zł do 40,2 mln zł. Wyższą stratę Eurocash tłumaczy nakładami ponoszonymi na rozwój strategicznych projektów oraz sezonowością działalności.
Foto: materiały prasowe

Łączna EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wzrosła w I kwartale 2019 r. do 121,4 mln zł wobec 39,6 mln zł przed rokiem, na co wpływ miała głównie zmiana prezentacji wyników zgodnie z obowiązującym od tego roku standardem MSSF 16. EBITDA wyliczona zgodnie z poprzednimi standardami wyniosła 33,5 mln zł, a spadek rok do roku wynikał głównie z przesunięcia tegorocznych świąt wielkanocnych na II kwartał (podczas gdy w 2018 r. okres zwiększonych zakupów przed Wielkanocą wypadał w I kwartale) – tłumaczy Eurocash.

Przychody segmentu hurtowego wzrosły o 3,5 proc. rok do roku, do 4,11 mld zł. Wypracowany w tym segmencie wynik EBITDA sięgnął 100,7 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF16 prawie 53 mln zł, czyli o 14,5 proc. więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż segmentu detalicznego urosła o 37 proc., przede wszystkim dzięki ubiegłorocznym akwizycjom sieci supermarketów Mila oraz 25 sklepów Lewiatan, przejętych w ubiegłym roku. Akwizycje te dołożyły do sprzedaży Grupy Eurocash w minionym kwartale około 342 mln zł.

. W I kwartale sprzedaż detaliczna LFL w sieci Delikatesy Centrum zmalała o 1,5 proc. rok do roku, natomiast narastająco za 4 miesiące tego roku (a więc z uwzględnieniem świąt) sprzedaż LFL wzrosła o 4 proc.

– W hurcie w I kwartale tego roku osiągnęliśmy wzrost sprzedaży o 3,5 proc. rok do roku, notując wzrosty niemal w każdym formacie. Największy, aż 9-proc. przyrost zanotowaliśmy w sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz blisko 6 proc. w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców. O ponad 3 proc. zwiększyliśmy również sprzedaż w hurtowniach Cash&Carry. Biorąc pod uwagę, że święta wielkanocne w tym roku wypadły w drugim kwartale, a nie w pierwszym, jak przed rokiem, spadek sprzedaży jedynie w dystrybucji alkoholi należy uznać za solidne wyniki – podkreśla w komunikacie Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Podjęte w poprzednich latach działania optymalizacyjne przekładają się na dalszy wzrost efektywności segmentu hurtowego i zaowocowały wzrostem EBITDA w I kwartale br. o blisko 15 proc. rok do roku. W tym roku planujemy dalsze działania optymalizacyjne, m.in. integrację Eurocash Alkohole z Eurocash Dystrybucja oraz sprzedaż szerokiej gamy alkoholi także poprzez eurocash.pl – uruchomioną w ubiegłym roku innowacyjną platformę e-commerce, z której korzysta już blisko 10 tys. naszych klientów. Dzięki temu, z jednej strony jesteśmy w stanie ograniczyć wzrost kosztów mimo rosnących płac, a z drugiej strony zarówno my, jak i nasi klienci, czerpiemy korzyści z rosnącej siły zakupowej konsumentów – mówi Owczarek.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.