REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Handel i konsumpcja

CCC stara się o odroczenie spłaty zadłużenia. Wstrzymało płatności za factoring

Pierwsza spółka z warszawskiej giełdy stara się o odroczenie płatności kredytowych z powodu koronawirusa. To polkowicki producent i dystrybutor obuwia.
Foto: parkiet.com

„Nawiązując do komunikatu Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19, zaistniała siłą wyższą oraz w związku utratą istotnej części przychodów w wyniku urzędowego zamknięcia galerii handlowych i zaistnienia siły wyższej, emitent informuje, że złoży wnioski o wyrażenie zgody na odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego wymagalnego na dzień 23 marca 2020 r. oraz zadłużenia, które stanie się wymagalne w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r., od dnia wymagalności każdej kwoty" – podało CCC.

O jakie kwoty  chodzi i do kogo zwracać będzie się firma w komunikacie nie podano.  Zwróciliśmy się do CCC o informacje.

Jednocześnie spółka podała, że wstrzymała spłatę 20 mln zł wobec dostawców usług factoringowych, które były wymagalne 23 marca.

Zgodnie z zapisami umów zawartych przez CCC, brak płatności tej sumy może być uznany za stan technicznego naruszenia innych umów finansowych. Obuwnicza grupa uważa jednak, że wystąpiły nadzwyczajne okoliczności rynkowe i siła wyższa.

Zarząd zapowiada, że podejmie rozmowy z instytucjami finansowymi oraz obligatariuszami „mające na celu potwierdzenie wystąpienia siły wyższej, uzgodnienie istniejącego stanu prawnego oraz potwierdzenie możliwości wykluczenia zaistnienia technicznego naruszenia zobowiązań zawartych w umowach z tymi instytucjami, w Warunkach Emisji Obligacji i innych umowach finansowych oraz ustalenia warunków utrzymania pełnej dostępności i kontynuowania finansowania, z którego korzysta grupa".

W ubiegłym tygodniu CCC zwołało nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, którzy mają zagłosować w sprawie emisji akcji o wartości 400-500 mln zł. Około 35 proc. emisji obejmie założyciel spółki Dariusz Miłek.

Cena emisyjna nowych akcji ma wynieść nie mniej niż 30 zł. Dziś na giełdzie walor spółki kosztuje na chwilę przed godziną 10tą około 31 (30,96 zł). Papier potaniał w tym roku o ponad 70 procent.

W końcu grudnia br. dług netto grupy CCC wynosił 971 mln zł i stanowił 3-krotność zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA). Rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 1,2. Jego wzrost wynika z intensywnego programu inwestycyjnego i spadku EBITDA w ub.r.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA