REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Handel i konsumpcja

Sfinks z dużą stratą po trzech kwartałach

Restaurator zaprezentował wstępne wyniki, które zakładają 13,6 mln zł straty netto po trzech pierwszych kwartałach 2019 r.
Foto: parkiet.com

„Na zamianę wyników wpływ miały w głównej mierze rozpoznanie w III kwartale 2019 r. kosztów z tytułu: odpisów na utratę wartości majątku trwałego w kwocie 4270 tys. zł, odpisów na należności w kwocie 2004 tys. zł oraz różnic kursowych z tytułu wyceny zobowiązań leasingowych, w związku z wprowadzeniem w 2019 r. po raz pierwszy standardu księgowego MSSF 16, w kwocie 2022 tys. zł” - podała spółka. „Powyższe spowodowało spadek kapitału własnego na poziomie jednostkowym do kwoty -7562 tys. zł" – dodano.

Od początku roku akcje Sfinks Polska spadły o ponad 24 proc. 

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA