Fundusze inwestycyjne TFI

Altus nie zwalania tempa

Po trzech kwartałach zysk netto giełdowego TFI sięgnął 66,4 mln zł.
Foto: Fotolia

To o ponad 16 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody Altusa wzrosły o przeszło 7 proc. do 267,5 mln zł. – Na koniec września 2017 r. zarządzaliśmy 14,9 mld zł aktywów - 9,9 mld zł zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych oraz 5,1 mld zł w ramach usługi asset management, co dawało nam siódmą pozycję wśród TFI pod względem wielkości – podkreśla Piotr Osiecki, prezes i największy akcjonariusz Altusa. Rok temu wartość aktywów tego TFI wynosiła 14,5 mld zł. Środki, o których mowa, to aktywa zarządzane wyłącznie przez Altusa bez Rockbridge TFI, które zostało przejęte przesz spółkę zależną Altusa – jeszcze jako BPH TFI – pod koniec sierpnia.

– Poza przejęciem BPH TFI, zamierzamy kontynuować rozwój organiczny, poszerzając ofertę o kolejne produkty. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka funduszy niededykowanych, m.in.: Kropka II FIZAN, inwestujący na rynku nieruchomości czy Altus Obligacji Korporacyjnych Premium FIZ. Takie podejście zapewnia nam utrzymanie poziomu aktywów. Zmiana struktury aktywów na bardziej przychodową i dochodową ma nie tylko korzystny wpływ na bieżące wyniki finansowe ale zapewnia nam solidną bazę na przyszłość - zapowiada Osiecki.

Inwestorzy spodziewali się takich właśnie wyników finansowych spółki – we wtorek rano notowania Altusa są na poziomie poniedziałkowego zamknięcia.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły