Fundusze inwestycyjne TFI

TFI. Przewaga umorzeń

Czerwiec był pierwszym od półtora roku miesiącem z przewagą umorzeń nad wpłatami klientów do towarzystw inwestycyjnych. Ujemna wartość sprzedaży była zaś największa od sześciu lat – podaje serwis Analizy Online.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Przewaga umorzeń dotknęła niemal wszystkich grup funduszy, jedynie fundusze gotówkowe, które cieszą się największym zainteresowaniem od początku roku, zdołały pozyskać nowy kapitał, choć znacznie mniej niż w poprzednich miesiącach. Tym razem klienci wpłacili do tej grupy funduszy blisko 1,15 mld zł, co daje łącznie od początku roku około 10 mld zł wpłat. Niezmiennie liderem sprzedaży był w czerwcu PKO Skarbowy, ale napływy do tego funduszu były znacznie niższe niż ostatnio i sięgnęły 0,3 mld zł.

Jak podają Analizy Online, najwięcej kapitału klienci w czerwcu wypłacili z funduszy absolutnej stopy zwrotu (głównie oferowanych przez Altus TFI oraz Trigon TFI) oraz z funduszy dłużnych. Najwięcej w tej grupie straciły fundusze obligacji korporacyjnych – około 406 mln zł. Tempo odpływów z funduszy korporacyjnych przyspiesza. W marcu klienci wycofali 213 mln zł, w kwietniu 180 mln zł, a w maju 242 mln zł.

Odpływy znów notowały fundusze akcji. W zeszłym miesiącu umorzono jednostki o wartości aż 444,1 mln zł. Oznacza to, że od początku roku z funduszy akcji klienci wycofali 1,9 mld zł. W czerwcu marnym zainteresowaniem cieszył się zarówno krajowy rynek, jak i produkty oparte na papierach zagranicznych.

Tylko co trzecie TFI zakończyło miesiąc z dodatnią sprzedażą. Najwięcej kapitału do funduszy detalicznych pozyskały: Investors TFI (0,3 mld zł), PKO TFI (0,2 mld zł) oraz Union Investment TFI (0,1 mld zł).

Saldo wpłat i wypłat do funduszy detalicznych, licząc od początku roku, wyniosło 7,3 mld zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły