Fundusze inwestycyjne TFI

Kwartał z wyraźną przewagą akcji nad obligacjami skarbowymi

Tabela ze stopami zwrotu za marzec przypomina to, co działo się w lutym, jednak na nieco mniejszą skalę. Znów dobrze radziła sobie większość funduszy akcji. Zwyżki rentowności wstrzymują fundusze dłużne i złota.
Foto: Adobestock

Kolejny miesiąc tego roku znów przyniósł całkiem niezłe wyniki funduszy akcji, w tym polskich. Dla uczestników funduszy dłużnych oraz złota był to z kolei dość nerwowy okres.

Akcje nadal silne

Głównym tematem na rynkach pozostaje przebieg pandemii, z którą świat boryka się już od roku. Mija też około 12 miesięcy, od kiedy rynki kapitałowe otrząsnęły się po gwałtownych spadkach. Stopy zwrotu w wielu grupach funduszy za ten okres sięgają nawet sporo powyżej 40 proc. Dziś inwestorzy przewidują, że jesienne lockdowny to już ostatni tak dotkliwy cios dla gospodarki, a w kolejnych miesiącach będziemy obserwować wyraźne ożywienie.

Sytuacja na rynkach akcji w ostatnich tygodniach jest stabilna i pozwala zarobić inwestorom. Jedną z ciekawostek jest przebicie przez amerykański S&P 500 na początku kwietnia poziomu 4 tys. pkt i oczywiście ustanowienie nowych rekordów. Najwyższy w historii pułap udało się osiągnąć także niemieckiemu DAX. Główne krajowe indeksy ostatnie tygodnie spędzają w trendzie bocznym, wyjątkiem jest sWIG80, który skutecznie napędza wyniki funduszy akcji małych i średnich spółek. Pod względem średniej stopy zwrotu grupa ta plasowała się na drugim miejscu w marcowym zestawieniu, z 3,3-proc. stopą zwrotu. Najlepszy w grupie – Investor Top 25 Małych Spółek – zarobił 7,4 proc., a tylko jeden portfel kończył miesiąc pod kreską. Podobnie ponad 7-proc. stopy zwrotu pojawiły się wśród funduszy akcji polskich uniwersalnych. Udało się to zarządzającym Agio Akcji Plus oraz Quercusa Agresywnego. W tej kategorii jednak przeciętny wynik to 2,8 proc., dający miejsce tuż za podium.

Foto: GG Parkiet

Numerem jeden były fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych, które przyniosły przeciętnie aż po 5,1 proc. Tu najlepszym okazał się Pekao Akcji Europejskich, który przyniósł uczestnikom 8,8 proc. zysku w poprzednim miesiącu.

Na dobrym zachowaniu giełd skorzystały także fundusze mieszane. Nielicznym funduszom z przynajmniej częścią portfela składającą się z akcji w marcu powinęła się noga. Słabiej zachowywały się jedynie pojedyncze fundusze akcji rynków wschodzących oraz portfele z ekspozycją na rynek chiński. Słabość indeksów z Państwa Środka można tłumaczyć pogorszeniem nastrojów wokół przedsiębiorstw technologicznych w tym roku. Najgorzej w zeszłym miesiącu zachowały się fundusze akcji tureckich, jednak jest to już bardzo skromna kategoria.

Obligacje i złoto na czerwono

Firmy z nowoczesnych gałęzi gospodarki wypadają ostatnio słabiej przez wzrosty rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Z podobnym zjawiskiem mamy jednak do czynienia na całym świecie, w tym w Polsce. I nie jest to dobra informacja dla uczestników funduszy obligacji. W marcu znów częściej tego typu strategie notowały straty niż zarabiały, choć nie był to już tak trudny miesiąc jak luty, gdy średnie wyniki w grupach sięgały nawet ponad 1 proc. pod kreską. Z kolei po trzech miesiącach tego roku dwie z czterech głównych kategorii polskich funduszy dłużnych średnio notują straty sięgające od 0,6 do 0,9 proc. Dotyczy to oczywiście portfeli skoncentrowanych na papierach długoterminowych. Przeciętne wyniki funduszy opartych na obligacjach o krótszym okresie zapadalności są bliskie zeru.

Zdecydowanie spokojniej było także wśród funduszy metali szlachetnych. W lutym cena złota, reagując na wzrosty rentowności obligacji skarbowych w USA, spadła o około 100 dolarów. W marcu notowania poruszały się między 1680 a 1740 dolarów za uncję. Fundusze metali szlachetnych jako grupa znów traciły na wartości, jednak tym razem nie kończyły miesiąca na ostatnim miejscu. Niestety, licząc od początku roku, notują blisko 10-proc. zniżki.

O wiele łatwiej było zarobić dzięki akcjom – fundusze obligacji nie miały szans z inflacją

W gospodarce powinno być już tylko lepiej

Jakub Bentke

zarządzający, AgioFfunds TFI

W marcu Agio Akcji Plus zarobił 7,1 proc. Wydaje się, że przed nami wciąż rysują się dobre perspektywy. Napływają pieniądze na polski rynek zarówno lokalne, jak i zagraniczne. Z powodu pandemii spadła relatywna atrakcyjność inwestycji w lokale mieszkalne i zapewne część krajowych inwestorów szuka alternatywy. To samo dotyczy obligacji rządowych, które mają obecnie rentowności znacznie poniżej inflacji. Taka sytuacja będzie miała miejsce zapewne przez jeszcze kilka kwartałów – NBP nie zacznie wcześniej podwyższać stóp. Zbliżamy się też do przesilenia sytuacji epidemicznej, a tempo szczepień rośnie. Z kolei wyceny krajowych spółek pozostają na relatywnie atrakcyjnych poziomach. Mamy wzrostowe spółki płacące sute dywidendy, których prognozowany C/Z na ten rok bywa często poniżej 10. Globalna gospodarka też raczej będzie sprzyjać. Do jesieni kluczowe kraje powinny nabrać już odporności stadnej. Skala kryzysu była tak wielka, bo dotknął praktycznie każdego i to jednocześnie. Z tego samego powodu można się spodziewać za kilka miesięcy gwałtownego odbicia. PAAN

Dobre efekty pozycji długoterminowych

Łukasz Hejak

zarządzający, Investors TFI

Investor Top 25 Małych Spółek (7,4 proc.) to fundusz bazujący na selekcji. Szukamy firm mających przewagę mogącą się przełożyć na wyniki finansowe. Kluczowa jest też ocena zarządu lub głównego akcjonariusza i podejście spółki do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego. Jesteśmy raczej długoterminowym akcjonariuszem i dopóki spółka spełnia nasze kryteria, dopóty jest w portfelu. Właśnie tego typu firmy wpłynęły na bardzo dobry wynik funduszu w marcu. W przypadku części z nich rynek dostrzegł wykonaną w ubiegłym roku pracę po stronie optymalizacji kosztowej czy rozwoju produktów. W innych, jak notowany na GPW wiodący światowy producent detektorów podczerwieni, realizowana przez zarząd strategia już od dłuższego czasu przekłada się na kurs. W przyszłości nadal będziemy się koncentrować na selekcji najlepszych firm bez względu na ich udział w indeksach. Długoterminowe wyniki dowodzą skuteczności tej strategii – pod względem stóp zwrotu za trzy, pięć czy dziesięć lat fundusz jest w ścisłej czołówce grupy. PAAN

Korzyści z poprawy tylko dla wybranych firm

Bartosz Szymański

zarządzający, Skarbiec TFI

Marzec przyniósł kontynuację mocnego dyskontowania przez giełdy zarówno rynków rozwiniętych, jak i wschodzących, oraz powrotu realnych gospodarek na swoje przedlockdownowe tory. Oczywiście nie wszystkie podmioty zdołają zdać egzamin dojrzałości z przygotowania swoich biznesów na nową rzeczywistość i tylko najsilniejsze przedsiębiorstwa wejdą w postpandemiczne realia wzmocnione ostatnimi wydarzeniami. U podstaw polityki inwestycyjnej funduszu Skarbiec Value, który w ubiegłym miesiącu przyniósł 5,2 proc. zysku, leży rosnący całkowity dochód dla akcjonariuszy, a poprawiająca się sytuacja w realnej sferze gospodarki światowej wzmacnia pozycję tych przedsiębiorstw, których biznesy były przygotowane na szoki zewnętrzne lub które odpowiednio wcześnie podjęły kroki restrukturyzacyjne w obrębie swojej podstawowej działalności. PAAN

Propozycja dla bardzo konserwatywnych

Marek Kuczalski

dyrektor departamentu zarządzania portfelami dłużnymi, TFI Allianz Polska

Allianz Trezor (0,1 proc.) jest najbezpieczniejszym funduszem w ofercie naszego TFI. Jest to produkt dedykowany klientom ceniącym sobie spokój, którzy szczególnie w obliczu spadku oprocentowania lokat do zera szukają zyskownej alternatywy. Jest to także fundusz wykorzystywany przez firmy do lokowania krótkoterminowych nadwyżek finansowych. Celem jest uzyskanie dodatniej stopy zwrotu przy utrzymaniu zmienności funduszu na możliwie najniższym poziomie i zachowaniu rynkowej wyceny aktywów. Wskaźnik SRRI funduszu wynosi 1. Co najmniej 70 proc. aktywów stanowią obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, przy czym ryzyko stopy procentowej jest mocno ograniczone. Duration funduszu nie może przekraczać 1. Jest to szczególnie ważne w obecnym otoczeniu rosnących rentowności rynkowych. Pozostałą część fundusz inwestuje w listy zastawne oraz w mniejszym stopniu w obligacje korporacyjne, przy czym koncentrujemy się na emitentach o wysokiej jakości kredytowej, jak EIB czy BGK. PAAN

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.