REKLAMA
REKLAMA

Fundusze inwestycyjne TFI

KNF odniosła się do informacji o kłopotach Altusa i Trigona

W odniesieniu do publikacji Business Insider Polska odnośnie postępowań administracyjnych wobec Trigona oraz Altusa KNF podkreśla, że „do czasu zakończenia postępowań nie można przesądzać o terminie ich zakończenia oraz o ich wyniku. Byłoby to zaprzeczenie podstawowych zasad państwa prawa”.
Foto: Fotorzepa, Magda Starowieyska

„Urząd KNF zwraca uwagę, że w myśl art. 21 MAR publikowane treści dotyczące rynku kapitałowego podlegają ocenie w kontekście uznania ich za potencjalną manipulację zagrożoną karą grzywny do 5 mln zł albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 lub obu tym karom łącznie z uwagi na fakt, że mogą wywoływać nieodwracalne konsekwencje dla inwestorów i innych uczestników rynku finansowego” – czytamy w piśmie od KNF.

Wczoraj wieczorem Business Insider podał informację, że na październikowym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego może zadecydować o odebraniu Altusowi i Trigonowi licencji na zarządzanie funduszami alternatywnymi (FIZ, FIZAN, NS FIZ). Postępowanie administracyjne wobec funduszy wierzytelności serwisowanych przez GetBack tych towarzystw, a także Saturna i Noble Funds, KNF wszczęła pod koniec lipca.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA