REKLAMA
REKLAMA

Forex

Forex: KNF wprowadza definicję klienta doświadczonego

Komisja Nadzoru Finansowego określiła zasady, jakie trzeba będzie spełnić, aby handlować z wyższą dźwignią na rynku forex i kontraktów na różnice kursowe (CFD).
Foto: Adobestock

Kwestia to od dawna budziła bardzo wiele emocji. Unijne regulacje ograniczyły bowiem pole manewru dla inwestorów. Dość wspomnieć, że maksymalna dźwignia dla głównych par walutowych została ustalona na poziomie 1 do 30. Dla instrumentów opartych na cenach towarów (innych niż złoto) było to 1 do 10. I chociaż unijne przepisy przestały działać z końcem lipca, to i tak było wiadomo, że KNF wprowadzić swoje obostrzenia na takich samych zasadach jak unijny regulator. „W zakresie ochrony niedoświadczonych klientów KNF podzieliła argumenty ESMA" – czytamy w komunikacie Komisji. KNF zrobiła jednak też układ w stronę rynku. Wprowadzona została bowiem definicja klienta doświadczonego. Inwestorzy z takim statusem będą mogli handlować z dźwignią 1 do 100.

Co trzeba zrobić aby uzyskać taką możliwość? Inwestor będzie musiał wykazać się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą.

„ Warunkiem uzyskania statusu doświadczonego klienta detalicznego, na pisemny wniosek, jest łączne spełnienie następujących warunków:

1) klient detaliczny zawarł w ciągu ostatnich 24 miesięcy:

a) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 tys, euro każda, z częstotliwością co najmniej 10 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub b) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 10 tys. euro każda, z częstotliwością co najmniej 50 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów; lub c) transakcje otwarcia w zakresie CFD o wartości nominalnej łącznie stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 2 mln euro, przy czym klient zawarł co najmniej 40 transakcji otwarcia na kwartał w ciągu czterech kwartałów;

2) klient detaliczny posiada odpowiednią wiedzę dotyczącą instrumentów pochodnych, w tym CFD, popartą:

a) uzyskaniem odpowiednich certyfikatów zawodowych, w szczególności: Doradcy Inwestycyjnego, Maklera Papierów Wartościowych, Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager, Professional Risk Manager, ACI Dealing Certificate, ACI Diploma, lub odpowiednim wykształceniem kierunkowym; lub b) odbyciem minimum 50 godzin szkoleń dotyczących instrumentów pochodnych, w tym CFD, potwierdzonych uzyskaniem stosownych certyfikatów lub potwierdzeń wydanych na podstawie weryfikacji wiedzy przez właściwe podmioty przeprowadzające szkolenia, w okresie ostatnich 12 miesięcy; lub c) potwierdzeniem, że klient ten wykonuje lub wykonywał czynności albo pracuje lub pracował na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku umownego stanowiącego podstawę sprawowania funkcji, przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej zawierania transakcji w zakresie CFD lub innych instrumentów pochodnych" – czytamy w komunikacie Komisji.

Liczba dostępnych instrumentów z wyższą dźwignią będzie też ograniczona. Korzystać będzie z niej można grając na parach walutowych, wybranych indeksach i złocie.

„Wpływ decyzji KNF w sprawie ograniczenia oferowania CFD klientom detalicznym na krajowy rynek tych instrumentów pochodnych będzie poddany stałemu monitoringowi. Na tej podstawie KNF przeprowadzi ocenę skutków tej decyzji nie później niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustanowionych ograniczeń i podejmie ewentualnie stosowne kroki dostosowujące" – wskazuje nadzór.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA