REKLAMA
REKLAMA

Firmy

Fundusze PE polują na średnie firmy i startupy

Liczba transakcji zawieranych na rynku private equity (PE) w Europie Środkowej będzie rosła, szczególnie jeśli chodzi o przedsiębiorstwa średniej wielkości i startupy – wynika z najnowszego badania firmy Deloitte „Private Equity Confidence Survey”. Tło gospodarcze będzie sprzyjało dokonywaniu większej ilości transakcji.
Foto: Adobestock

75 proc. ankietowanych przedstawicieli branży private equity odpowiedziało, że sytuacja w gospodarce w Europie Środkowej będzie utrzymywała się na obecnym poziomie, a według 8 proc. się poprawi. – Obecna edycja badania pokazała bardziej optymistyczną ocenę sytuacji gospodarczej przez inwestorów. Tzw. indeks optymizmu (CE Private Equity Confidence Index) w tej edycji badania wyniósł 102 punkty i utrzymał się na poziomie zbliżonym do jego zimowej edycji – mówi Mark Jung, partner w dziale doradztwa finansowego w Deloitte. Za wzrost popytu wśród funduszy odpowiadają głównie rosnące płace, absorpcja funduszy unijnych i możliwe do spełnienia warunki finansowania.

Fundusze PE skupią się na inwestycjach w średnie przedsiębiorstwa, o czym świadczą odpowiedzi 40 proc. respondentów, i na inwestycjach w startupy, za czym opowiedziało się 13 proc. respondentów. W centrum zainteresowania inwestorów nadal pozostają nowe inwestycje, na co wskazało 58 proc. ankietowanych. Reszta deklaruje, że w ciągu najbliższych miesięcy skupi się na zarządzaniu swoim obecnym portfelem spółek.

Jak wynika z raportu, opinia dotycząca zabezpieczania finansowania nieco zmieniła się w ostatnim czasie. 75 proc. ankietowanych oczekuje, że dostępność finansowania dłużnego pozostanie na tym samym poziomie. Zaledwie 4 proc., oczekuje że w tym obszarze nastąpi w ciągu następnych miesięcy wzrost, a 21 proc. spodziewa się spadku dostępności finansowania dłużnego, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu  z ostatnim badaniem.

W Europie Środkowej dominującą aktywnością funduszy private equity będzie kupno spółek – wskazało na to 55 proc. ankietowanych. Rośnie jednak odsetek inwestorów spodziewających się sprzedaży spółek – wynosi on 19 proc., co oznacza wzrost o 3 p.p. względem zimowej edycji raportu.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA