Finanse

Większy zarząd CFA Society Poland

Walne zgromadzenie członków wybrało nowy zarząd CFA Society Poland na kolejną, trzyletnią kadencję. Będzie on składał się z siedmiu osób.

Prof. Krzysztof Jajuga

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

W zarządzie znaleźli się: prof. Krzysztof Jajuga, Przemysław Barankiewicz, Aleksander Mokrzycki, Milena Olszewska-Miszuris, Bartosz Pawłowski, Piotr Polanowski oraz Piotr Sieradzan.

– Budowanie silnej organizacji profesjonalistów to zdecydowanie dla nas priorytet. Dlatego w kolejnych latach będziemy chcieli się skupić na dywersyfikacji oferty CFA Society Poland skierowanej do lokalnej społeczności – wskazuje prof. Krzysztof Jajuga, wybrany na stanowisko prezesa na kolejną kadencję. – Organizację tworzy bardzo zróżnicowana grupa profesjonalistów, dlatego chcielibyśmy każdemu z nich zaproponować sprofilowanie wsparcie oraz rozwój, jaki niesie ze sobą przynależność do organizacji zawodowej – dodaje.

– Przynależność do CFA Society Poland wiąże się z prestiżem, a także daje możliwość dostępu do unikalnych wydarzeń branżowych o charakterze networkingowym. Dlatego w nowej kadencji chcę położyć jeszcze większy nacisk na membership value oraz zwiększyć liczbę członków CFA Society Poland. Ogromnym wyzwaniem będzie również przekonanie części profesjonalistów, aby ponownie dołączyli do naszej lokalnej społeczności. – Przynależność do CFA Society Poland wiąże się z prestiżem, a także daje możliwość dostępu do unikalnych wydarzeń branżowych o charakterze networkingowym. Dlatego w nowej kadencji chcę położyć jeszcze większy nacisk na membership value oraz zwiększyć liczbę członków CFA Society Poland. Ogromnym wyzwaniem będzie również przekonanie części profesjonalistów, aby ponownie dołączyli do naszej lokalnej społeczności – podkreśla z kolei Aleksander Mokrzycki.

Nowymi osobami w zarządzie CFA Society Poland są Milena Olszewska – Miszuris oraz Bartosz Pawłowski. – Nowy skład daje z jednej strony gwarancję kontynuacji skutecznych działań zarządu poprzedniej kadencji, a z drugiej – dzięki nowym członkom władz – impuls do jeszcze szybszego rozwoju w obszarach diversity i profesjonalnego, etycznego inwestowania – podkreśla Przemysław Barankiewicz.

Jakie plany mają nowi członkowie zarządu?  – Bardzo się cieszę, iż zostałam nową członkinią Zarządu CFA Society Poland. Dziękuję wszystkim za zaufanie i tak liczne głosy poparcia. Moim celem jest wsparcie naszych członków we włączaniu kryteriów niefinansowych, w szczególności ryzyk klimatycznych, do ich decyzji inwestycyjnych i rekomendacji. Chciałabym też położyć nacisk na ład korporacyjny, w którym moim zdaniem potrzebne są zmiany. Zamierzam również kontynuować działania promujące zwiększenie różnorodności we władzach spółek i naszym Stowarzyszeniu. Zdecydowałam się kandydować do zarządu, aby wesprzeć nasze Stowarzyszenie w dynamicznym rozwoju oraz pokazać kobietom, iż tytuł CFA oraz praca na rynku finansowym mogą być wspaniałym miejscem na karierę i rozwój – wskazuje Milena Olszewska-Miszuris.

Dla Bartosza Pawłowskiego CFA Society Poland to przede wszystkim przestrzeń pozwalająca na popularyzację najlepszych światowych wzorców na polskim rynku. Dlatego też podjął decyzję o kandydowaniu do zarządu. - W zarządzie CFA Society Poland chciałbym się skupić na dalszym propagowaniu długofalowego i zdywersyfikowanego podejścia do inwestycji, czyli szeroko rozumianej edukacji. Drugim kluczowym dla mnie aspektem jest współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za kształt rynku kapitałowego, aby przeszczepić najlepsze międzynarodowe praktyki do Polski. W zawodowym podejściu do inwestycji kieruję się zasadą 3 x P, czyli Płynność, Przejrzystość i Przewidywalność. Chciałbym, żeby takie podejście stało się normą i standardem na polskim rynku – wyjaśnia Bartosz Pawłowski.

Członkowie wybrali również Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję, w której zasiądą Anna Depko oraz Andrzej Sołdek.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.