Finanse

Przyjmowanie gotówki będzie obowiązkowe?

Fundacja Polska Bezgotówkowa przedstawiła stanowisko w sprawie planowanych zmian ustawy o usługach płatniczych. Chodzi o proponowany przez NBP obowiązek udostępnienia płatności gotówką.
Foto: Adobestock

Fundacja Polska Bezgotówkowa przesłała 29 kwietnia na ręce wiceministra finansów Piotra Patkowskiego swoje stanowisko dotyczące proponowanych przez Narodowy Bank Polski zmian w projekcie o zmianie ustawy o usługach płatniczych (przedstawionym 11 stycznia).

NBP w swoim stanowisku z dnia 19 lutego zaproponował podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu nałożenie obowiązku powszechnej akceptacji płatności gotówkowych przez przedsiębiorców w Polsce.

- Naszym zdaniem status obrotu gotówkowego w Polsce nie jest zagrożony. Sytuacje, gdy klient nie może zapłacić gotówką są rzadkie i najczęściej wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej – mówi dr Mieczysław Groszek, prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Fundacja w swoim stanowisku dla Ministerstwa Finansów zaznacza, że w perspektywie kilkunastu lat należy przyjąć, że zainteresowanie klientów płatnościami gotówkowymi ulegnie obniżeniu. Sytuacje, w których przedsiębiorcy masowo zrezygnowaliby z akceptacji płatności gotówkowych, szczególnie w sytuacjach kryzysowych (np. awarie infrastruktury będące skutkiem klęsk żywiołowych lub konfliktów zbrojnych) mogą być niepożądane. Jednocześnie niewskazane są sytuacje odwrotne, gdy przedsiębiorca nie daje klientowi możliwości wyboru preferowanej formy płatności, także tej bezgotówkowej.

- Zależy nam na równouprawnieniu metod płatności, tak aby to konsument mógł zdecydować i wybrać formę najbardziej dogodną dla siebie. W związku z tym Fundacja Polska Bezgotówkowa deklaruje wolę współdziałania na rzecz rozwoju gospodarki zbudowanej w oparciu o zrównoważony rozwój obrotu gotówkowego i bezgotówkowego – podkreśla prezes Groszek.

Fundacja zaproponowała następujące brzmienie zaproponowanego przez Narodowy Bank Polski nowego art. 59ea.

„Art. 59ea. 1. Akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usług lub sprzedaży towarów od dokonania zapłaty w formie gotówkowej przy wykorzystaniu znaków pieniężnych emitowanych przez NBP będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ani dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej, w szczególności przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych, o których mowa w art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych.

2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 w zakresie zapłaty w formie gotówkowej przy wykorzystaniu znaków pieniężnych emitowanych przez NBP będących prawnym środkiem płatniczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie stosuje się:

1) w działalności prowadzonej w sieci Internet,

2) w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu,

3) w przypadku braku obowiązku wykorzystywania kasy rejestrującej,

4) w przypadku braku obsługi kasowej w miejscu sprzedaży,

5) jeśli z charakteru prowadzonej działalności wynika, że płatności są realizowane online,

6) w trakcie imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 2171), o ile zamieszczono stosowną informacje w regulaminie tej imprezy,

7) o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Fundacja ocenia, że płatności bezgotówkowe spełniają rolę pomostu do szerszego wykorzystania usług finansowych i cyfrowych, jest to szczególnie ważne teraz, gdy stan epidemii wymusił upowszechnienie się e-gospodarki i e-usług, także e-usług publicznych.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.