REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Co drugi Polak ma problem z wiedzą finansową

Prawie połowa Polaków deklaruje, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Wprawdzie czytamy zapisy umów finansowych, ale często niewiele z nich rozumiemy.
Foto: Adobestock

Takie wnioski płyną z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019" przeprowadzonego w marcu na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) i Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych (FGPW). Jedynie 9 proc. Polaków określa swoją wiedzę finansową jako dobrą lub bardzo dobrą. Co nieco zaskakujące szczególnie nisko swoje podstawy znajomości ekonomii, oceniają młodzi w wieku 18-34 lata (57 proc. wskazań) oraz osoby powyżej 65. roku życia (56 proc. wskazań). Duże problemy ten obszar wiedzy sprawia również mieszkańcom wsi, wśród, których 58 proc. osób nie określa własnego poziomu znajomości zagadnień finansowych choćby jako przeciętnego. Polacy najsłabiej oceniają swoją wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa, w dalszej kolejności wiedzę o kredytach i pożyczkach.

- W kontekście dynamicznego rozwoju bankowości elektronicznej niedobór wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, zadeklarowany przez 65 proc. badanych, stanowi bardzo istotne wyzwanie, któremu należy sprostać – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Wyniki analizy „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2019" warto porównać z ocenami bankowców, którzy na zlecenie ZBP zostali zapytani w lutym o to jak oceniają poziom wiedzy klientów. Ponad połowa (56 proc.) ocenia go jako przeciętny, a prawie jedna trzecia (27 proc.) jako dobry. Optymizmem może napawać fakt, że zdaniem 42 proc. pracowników sektora bankowego podnosi się stopniowo poziom wiedzy finansowej ich klientów. Jako jedno z najtrudniejszych zagadnień dla klientów banków wskazane zostało również cyberbezpieczeństwo (24 proc.); lecz na pierwszym miejscu w tej kategorii znalazło się inwestowanie (62 proc.).

Podobna ocena ekspertów pokrywa się z opinią respondentów – jak wynika z badania, 64 proc. z nas nie jest obecnie zainteresowanych inwestowaniem na GPW. Wśród podstawowych obaw dotyczących lokowania kapitału na warszawskim parkiecie Polacy wymieniają nieprzewidywalność rynku finansowego, lęk przed ryzykiem i brak wiedzy. Badanie potwierdza jednak, że 62 proc. respondentów wie na czym polega inwestowanie na GPW lub zna podstawowe terminy związane z tą tematyką, takie jak „akcje" czy „obligacje".

- Optymizmem napawają dane dotyczące podejścia Polaków do oszczędzania długoterminowego. Trzeba zrobić wszystko, aby to pozytywne podejście przekuć w wysoki poziom partycypacji w startującym programie PPK. Chcemy jako GPW aktywnie wspomagać PFR w informowaniu pracodawców i pracowników o zaletach tego projektu. Wdrożenie programu PPK oznacza, że przyszli emeryci będą mogli bezpośrednio skorzystać z owoców wzrostu gospodarczego - mówi Marek Dietl, prezes GPW. Z badania wynika, że 40 proc. badanych zna kilka narzędzi służących odkładaniu pieniędzy na cele emerytalne i planuje ich stosowanie w przyszłości.

Informacje na temat finansów i ekonomii Polacy najchętniej czerpią z mediów (68 proc.) i Internetu (66 proc.). Dla połowy badanych to banki i inne instytucje finansowe są ważnym źródłem wiedzy ekonomicznej. Jako najbardziej preferowaną formę nauki (68 proc.) podstaw finansów, bankowości czy inwestowania wskazano spotkania bezpośrednie, ze szczególnym uwzględnieniem lekcji i wykładów. Do ankietowanych przemawiają również poradniki i infografiki (55 proc.), a także filmy edukacyjne oraz platformy e-learningowe (oba po 53 proc.).

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA