Felietony

Giełdy wobec wyzwań ESG

Na rynku kapitałowym coraz więcej dzieje się w zakresie wpływu czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG). Wobec nowego trendu i związanych z tym wyzwań nie pozostają obojętne również same giełdy.

Tomasz Wiśniewski, GPW

Foto: materiały prasowe

Ciekawych informacji odnośnie do tego, co organizatorzy obrotu robią w kwestiach ESG dostarcza raport Światowej Federacji Giełd nt. zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze badanie w tym zakresie zostało przeprowadzone w 2014 roku, uzyskane w tym czasie wyniki pozwalają więc na zbudowanie ciekawej bazy wiedzy na temat działań podejmowanych przez giełdy, ale również dynamiki poszczególnych zjawisk na przestrzeni ostatnich lat. Autorzy we wstępie podkreślają, że giełdy konsekwentnie informują o rosnącym zaangażowaniu w działania o charakterze ESG. Tegoroczny raport potwierdza, że zrównoważony rozwój jest nie tylko przedmiotem zainteresowania giełd w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej, ale także w coraz większym stopniu stanowi podstawę ich modeli biznesowych, zarówno w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, jak również element stymulujący powstawanie takiego zainteresowania. To pokazuje, że giełdy, szczególnie te działające w formie podmiotów publicznych, mogą jednocześnie pełnić funkcje promocyjne – prezentując własne działania w zakresie ESG, jak również edukacyjne – zachęcając inne podmioty publiczne do podejmowania działań w tym zakresie.

Światowa Federacja Giełd zauważa, że już 41 proc. uczestników badania prowadzi inicjatywy zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaangażowanie w te działania jest motywowane przede wszystkim uzyskaniem nowych możliwości biznesowych. Oznacza to, że ESG nie jest już obecnie chwilową modą czy koniecznością wynikającą z dostosowania się do powszechnego trendu, tylko jest to ważny element modelu biznesowego, który może pozwalać na osiąganie dodatkowych zysków i przewagi konkurencyjnej.

Blisko 90 proc. uczestników badania stwierdziło, że pojawia się zapotrzebowanie na dane niefinansowe u inwestorów, 29 proc. z nich zaś poszukuje raportów zawierających szczegółowe dane z zakresu ESG. Wyniki w tym zakresie potwierdzają również istotną zmianę w podejściu do tego typu raportów. Dotychczas ich publikacja była związana z wypełnieniem obowiązków informacyjnych. Tak dzieje się w przypadku dużych spółek, które muszą raportować zgodnie z dyrektywą dotyczącą danych niefinansowych lub były stymulowane oddolnie przez same spółki, które uznawały, że warto takie informacje opublikować. Okazuje się, że zapotrzebowanie na dane ESG stale rośnie, co może zachęcać coraz większą grupę spółek do publikacji raportów, budując jednocześnie świadomość: „nie mam raportu, a więc jestem poza orbitą zainteresowania inwestorów".

W odpowiedzi na inne pytanie odnośnie do wprowadzenia wymogów raportowania większość giełd wskazywała brak takich regulacji, ale wyraźnie rośnie liczba tych, które planują ich wprowadzenie. W stosunku do poprzedniego badania liczba giełd planujących wprowadzenie wymogów w przyszłości niemal się podwoiła. Oznacza to, że wzrost danych z obszaru ESG może być kolejnym ważnym trendem w najbliższej przyszłości.

W opinii uczestników badania ważnym ograniczeniem w korzystaniu z danych ESG jest brak spójnych standardów. Tak jak w przypadku raportów finansowych dominuje standard MSSF, tak w przypadku danych ESG istnieje wiele modeli, które uniemożliwiają porównywalność danych i wyciąganie spójnych wniosków. Zdaniem giełd to ważny problem, który w najbliższym czasie powinien być pilnie rozwiązany.

Po raz pierwszy w historii badań najbardziej popularnym produktem inwestycyjnym okazały się zielone obligacje. Dotychczas prym wiodły przede wszystkim fundusze ETF oraz akcje poszczególnych spółek, uznawanych za podmioty spełniające wymogi ESG. Nadal jednak oferta giełd w tym zakresie jest niska, szczególnie w przypadku takich instrumentów, jak instrumenty pochodne na rynku towarowym. W połączeniu z szukaniem przez giełdy nowej niszy biznesowej może to być ciekawa konkluzja w rozwijaniu oferty produktów. Takie działania już widać w przypadku niektórych platform, które zaczynają się specjalizować w funduszach ETF na indeksy ESG czy zielonych obligacjach.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.