Byki i Niedźwiedzie

Złote Portfele: najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych

Na rynku obligacji skarbowych ubiegły rok był czasem wymarzonym, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się teraz.
Foto: parkiet.com

Nie licząc przeceny papierów dłużnych w marcu zeszłego roku, niemal przez cały okres rentowności zniżkowały, czyli ceny rosły. Szczególnie udana była pierwsza połowa zeszłego roku, kiedy doszło do obniżek stóp procentowych w Polsce. Więcej problemów przysporzyły obligacje korporacyjne – rynek ten przypomniał o swojej głównej wadzie, czyli niskiej płynności, co w zestawieniu z dużymi umorzeniami w tej grupie przysporzyło niektórym zarządzającym sporo kłopotów. Ze środowiska funduszy słychać było nawet apele o interwencję NBP na rynku papierów korporacyjnych. Ostatecznie jeden z funduszy na kilka tygodni zawiesił realizowanie zleceń, obyło się jednak bez wsparcia banku centralnego.

Wielu uczestników funduszy dłużnych wspomina zeszły rok bardzo dobrze, natomiast najwyższy wynik – aż 8,3 proc. – i jednocześnie nagrodę Złotego Portfela „Parkietu" wywalczył Noble Fund Obligacji. Funduszem zarządza Mikołaj Raczyński. Fundusz po raz drugi z rzędu zajął czołowe miejsce w grupie w zestawieniu rocznym. W roku 2019 zarobił 6,5 proc. Portfel nie koncentruje się tylko na krajowych papierach, ale zawiera także obligacje rynków wschodzących krajów Europy Środkowej.

Więcej o naszych nagrodach Byki i Niedźwiedzie oraz Złote Portfele: parkiet.com/byki-i-niedzwiedzie

Numer dwa naszego zestawienia to NN Obligacji, który zeszły rok kończył z 7,9 proc. zysku. Za wynikiem stoi Tomasz Rabęda. Na miejscu trzecim, z zyskiem w wysokości 7,8 proc., znalazł się Rockbridge Obligacji, którym zarządza Katarzyna Rokicka.

Nasza gala oraz wręczenie nagród Byków i Niedźwiedzi oraz Złotych Portfeli odbędzie się 24 marca. paan

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.