Byki i Niedźwiedzie

Byki i niedźwiedzie oraz złote portfele

Kto otrzyma statuetkę „Złoty portfel"? Po prezentacji dwóch kategorii: najlepszy fundusz akcji polskich oraz najlepszy fundusz mieszany, dziś prezentujemy kategorię najlepszy fundusz obligacji.
Foto: Fotorzepa, Piotr Nowak

Ogółem dla funduszy obligacji rok 2017 był niezły, wiele z nich zarobiło ponad 4 proc., a tylko nieliczne kończyły rok ze stratą. Walka o pierwsze miejsce była niezwykle zacięta, a różnica między pierwszą a drugą lokatą wyniosła zaledwie 0,0425 proc. Warto też podkreślić, że przeciętna stopa zwrotu dla 24 porównywalnych funduszy obligacyjnych wynosiła w 2017 r. 2,22 proc. Zwycięzcą za ubiegły rok w kategorii najlepszy funduszy obligacji, z wynikiem 5,66 proc., został Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych, którym kieruje Grzegorz Zatryb, zarządzający Skarbiec TFI (pierwszy z lewej). Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużne Skarbu Państwa o terminie wykupu powyżej roku. Papiery dłużne przedsiębiorstw mogą stanowić maksymalnie 20 proc. aktywów. Modelowy średni termin do wykupu lokat funduszu wynosi dwa lata.

Na drugim stopniu podium, z wynikiem 5,61 proc., znalazł się Alior Obligacji Światowych, należący do Money Makers TFI, które jest z kolei częścią grupy Alior Banku. Dyrektorem inwestycyjnym funduszu jest Fryderyk Krawczyk (w środku). Struktura portfela Alior Obligacji Światowych składa się z około 72 proc. obligacji zagranicznych, 17,5 proc. papierów skarbowych oraz 7,7 proc. obligacji korporacyjnych.

Trzecie miejsce w kategorii funduszy obligacji przypadło NN Obligacji, należącemu do NN Investment Partners TFI. Jego zarządzającym jest Jarosław Karpiński. Fundusz w zeszłym roku zarobił 4,65 proc. Aktywa funduszu inwestowane są głównie w długoterminowe instrumenty dłużne, w szczególności obligacje skarbowe. Na koniec stycznia „skarbówki" o oprocentowaniu stałym stanowiły 75,3 proc. całego portfela NN Obligacji, tych o oprocentowaniu zmiennym było 21,4 proc.

Powiązane artykuły