Budownictwo

Deweloperzy: Trudniej o inwestorów

Eurorating obniżył ocenę Murapolu z BB (podwyższone ryzyko kredytowe) do BB z perspektywą stabilną.
Foto: Adobestock

To efekt pogorszenia sytuacji finansowej dewelopera w 2017 r., zwiększenia zadłużenia w związku ze wzmożonymi inwestycjami w grunty i inne aktywa. Agencja wzięła pod uwagę zbycie części tych aktywów i skupienie się przez firmę na biznesie deweloperskim. Ocenę BB deweloper uzyskał na początku 2016 r., zamawiając raport w Euroratingu.

Partner, spółka zależna Murapolu, uplasował właśnie emisję zabezpieczonych hipoteką obligacji o wartości nominalnej 40 mln zł. Niedawno firma wykupiła papiery za taką kwotę. Nowe walory zostały uplasowane z 2-proc. dyskontem wobec wartości nominalnej (plus marża).

Niedawno zakończyły się emisje w Robygu i i2 Development. Ta pierwsza firma szukała chętnych na obligacje za maksymalnie 100 mln zł, a udało się sprzedać za 60 mln zł mimo zaoferowania wyższych względem poprzednich emisji odsetek. Z kolei i2 Development chciał zebrać 20 mln zł, a inwestorzy zgłosili popyt na papiery za nieco ponad 15 mln zł.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły