REKLAMA
REKLAMA

Banki

63 wybrańców może oczekiwać rekompensaty

Idea Bank złożył ofertę niektórym obligatariuszom GetBacku.
Foto: parkiet.com

Idea Bank, który wspólnie z Polskim Domem Maklerskim miał największy udział w dystrybucji obligacji GetBacku, składa niektórym swoim klientom propozycję polubownego rozwiązania sprawy – dowiedział się „Parkiet".

Bank informuje, że powołany w kwietniu przy zarządzie banku specjalny zespół rozpatrzył większość z dotychczas złożonych reklamacji dotyczących procedury sprzedaży obligacji GetBacku. – Analiza reklamacji wskazała na występujące w jednostkowych przypadkach uzasadnione zastrzeżenia co do działania byłych współpracowników banku. Podkreślamy jednak, że zastrzeżenia te nie mają charakteru, który w sposób jednoznaczny przesądza o odpowiedzialności banku. Mimo to skierowaliśmy zaproszenie do polubownego rozwiązania do 63 osób, w przypadku których przedstawiono rzeczowe argumenty – informuje bank.

To tylko niewielka część obligatariuszy, którzy kupili te papiery za pośrednictwem Idea Banku – ich liczba nie jest znana, ale wszystkich obligatariuszy GetBacku jest ponad 9 tys. Bank wskazuje, że grono zaproszonych do rozmów może się z czasem poszerzyć. Na razie bank zawiązał na załatwienie reklamacji dotyczących GetBacku 14 mln zł rezerw.

Dotąd przedstawiciele banku spotkali się z 40 klientami spośród zaproszonych. Do końca listopada bank chciałby osiągnąć z nimi ostateczne porozumienie. Co konkretnie ma oznaczać „polubowne rozwiązanie"? Bank wskazuje, że celem jest „naprawienie szkody poniesionej w związku z nabyciem obligacji GetBacku" przez klientów. Jaką część wartości obligacji mogą odzyskać? Tego bank na razie nie ujawnia.


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA