Banki

Słaby rynek kredytów dla mikrofirm

Lipiec nie przyniósł odbicia sprzedaży kredytów dla mikroprzedsiębiorców. Najmniejsi biznesmeni dobrze radzą sobie ze spłacalnością zobowiązań wobec banków.
Foto: Adobestock

W lipcu banki udzieliły łącznie 12,6 tys. kredytów dla mikroprzedsiębiorców warte 1,82 mld zł - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To wprawdzie więcej niż rok temu (odpowiednio o 19 proc. i 18 proc., co nie dziwi biorąc pod uwagę wpływ pandemii), ale wyraźnie mniej niż w czerwcu bieżącego roku. Spadek miesiąc do miesiąca wynosi 5 proc. pod względem liczby i 9 proc. w zakresie wartości. Nie jest jednak aż tak źle – obecna wartość sprzedaży kredytów dla mikrofirm jest na poziomach tylko o parę procent niższych niż np. w przedpandemicznych lipcu i sierpniu 2019 r.

W lipcu udzielono 0,7 tys. kredytów inwestycyjnych na kwotę 357 mln zł, 4,0 tys. kredytów obrotowych na 777 mln zł oraz 3,8 tys. kredytów w rachunku bieżącym na 435 mln zł. Największe dynamiki rok do roku zanotowały kredyty inwestycyjne, w rachunku bieżącym i pozostałe. Gorzej wypadły te obrotowe, co jest tendencją obserwowaną już od kilku miesięcy (firmy mają sporo płynności i raczej nie poszukują aż tak dużo finansowania obrotowego).

Przez pierwsze siedem miesięcy banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom w sumie 89,5 tys. kredytów na 12,3 mld zł. Wzrost w liczbie udzielonych kredytów wyniósł rok do roku 13,7 proc., wartość zaś urosła o 18,9 proc. Najlepiej wypadły kredyty inwestycyjne i te pozostałe (wzrosły o 39 proc. i 34 proc.).

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 4,41 proc. w ujęciu wartościowym, czyli obniżył się (poprawił) w porównaniu do poprzednich miesięcy. Indeks poprawił się w trzech głównych branżach, najbardziej w usługowej (-2,56), a w budownictwie jest on obecnie na tym samym poziomie, co rok temu. W ciągu ostatnich 6 miesięcy odczyt indeksu pogorszył się (wzrósł) w budownictwie (+0,38) i produkcji (+0,08), a poprawa indeksu nastąpiła w usługach (-0,39) oraz w handlu (-0,07). Najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość indeksu wyniosła 4,63 proc., ale w porównaniu z poprzednim miesiącem nastąpiła poprawa indeksu o (-0,30). Najlepszy (najniższy) odczyt w lipcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budowlanego i wynosił on 3,81 proc.

Głównym źródłem stabilizacji jakości portfela kredytów mikroprzedsiębiorców w dobie pandemii były moratoria kredytowe (wakacje kredytowe), których większość już się zakończyła, pomimo tego nie widzimy skokowego pogorszenia jakości portfela również w zakresie kredytów objętych moratoriami. Największa poprawa indeksu w okresie 12-miesięcznym wystąpiła w przypadku kredytów obrotowych (-4,69), nieco mniejsza dla inwestycyjnych (-0,46) i kredytów w rachunku bieżącym (-0,06).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.