Banki

Bank Ochrony Środowiska na plusie

BOŚ w II kwartale zanotował dodatni wynik netto mimo spadku wyniku odsetkowego i wzrostu odpisów. Pomógł dobry wynik prowizyjny i dość niskie rezerwy na pandemię.
Foto: materiały prasowe

Bank Ochrony Środowiska miał w II kwartale 16 mln zł zysku netto. To rezultat gorszy o 40 proc. niż rok temu i o 32 proc. niż w poprzednim kwartale. W całym I półroczu zysk banku wyniósł blisko 40 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc.

Wynik z odsetek w II kwartale wyniósł 98 mln zł, czyli był niższy niż rok temu i w poprzednim kwartale odpowiednio o 8 proc. i 5 proc. Bank podał, że decyzje RPP o obniżce stóp procentowych łącznie o 140 punktów bazowych z przełożyły się na spadek wyniku odsetkowego w I półroczu o 13 mln zł. Bank szacuje, że obniżka stóp wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego w całym bieżącym roku łącznie o około 48-63 mln zł. Marża odsetkowa w I połowie wyniosła 2,1 proc. wobec poziomu 2,3 proc. w 2019 roku, głównie na skutek obniżenia przez RPP stóp procentowych.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł w II kwartale prawie 32 mln zł, co jest rezultatem lepszym niż rok temu o 26 proc i o 7 proc. niż w poprzednim kwartale. To w głównej mierze zasługa bardzo dobrych rezultatów DM BOŚ, który skorzystał ze zwiększonej aktywności inwestorów indywidualnych na GPW.

Koszty operacyjne grupy wyniosły w II kwartale 87 mln zł, co oznacza wzrost wobec ubiegłego roku o 4 proc. oraz spadek wobec I kwartału o 13 proc. (to efekt wysokiej bazy, bo wtedy sektor płaci wysokie składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny).

Saldo odpisów wyniosło 40 mln zł, czyli było o 29 proc. wyższe niż rok wcześniej i o 77 proc. niż w I kwartale. Bank w I kwartale nie utworzył rezerw z powodu pandemii COVID-19, zrobił to teraz. Podał, że rezerwa na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii wyniosła 8 mln zł, czyli niewiele biorąc pod uwagę skalę tych rezerw w większych bankach. BOŚ wskazuje jednak, że w tej kwocie nie są uwzględnione wszystkie odpisy pandemiczne, gdyby uwzględnić całość byłoby to około 20-22 mln zł.

Bank zawiązał także dodatkową rezerwę związaną z ryzykami prawnymi dotyczącymi kredytów walutowych zabezpieczonych hipotecznie oraz potencjalnych zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych w łącznej kwocie 9,4 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.