Banki

mBank ukarany przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank dwie kary finansowe warte w sumie 4,3 mln zł. Bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Foto: parkiet.com

Kara w wysokości 4,25 mln zł związana jest z pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszu sekurytyzacyjnego easyDebt, GetBack Windykacji Platinum Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, GetPro Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ oraz Universe 3 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ. Z kolei kara w wysokości 50 tys. związana jest z pełnieniem funkcji depozytariusza dla funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities.

Decyzja nie jest ostateczna ani prawomocna. Bank złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Pierwsza kara ma związek z funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez GetBack, dla których mBank pełni rolę depozytariusza. Urząd wskazał nieprawidłowości w działaniach banku jako depozytariusza. Zdaniem banku, błędy wynikają z faktu, że podmiot zarządzający funduszami (GetBack) celowo wprowadzał w błąd mBank, przekazując mu (jako depozytariuszowi funduszy) nieprawdziwe informacje. Z tego powodu bank w grudniu 2020 r. złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Druga kara związana jest z wykonywaniem przez bank funkcji depozytariusza dla funduszu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities. KNF zakwestionował sposób, w jaki fundusz wyceniał akcje spółki Centrum Finansowe Banku BPS. Zastrzeżenia dotyczącą wyceny w okresie od grudnia 2017 r. do sierpnia 2018 r. (dokonywanej przez fundusz na podstawie kursu zamknięcia tego waloru na NewConnect).

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.