Banki

Millennium nie zawiódł

Bank Millennium nie rozczarował inwestorów i wyraźnie poprawił wyniki finansowe w IV kwartale. Dochody urosły, ale koszty działania również, odpisy zaś zmalały.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Zysk netto Banku Millennium w IV kwartale 2017 r. wyniósł 179,6 mln zł, czyli niemal dokładnie tyle, ile wyniosła średnia prognoz analityków (179,3 mln zł). Rezultat okazał się lepszy o 37 proc. rok do roku i gorszy o 4 proc. wobec poprzedniego kwartału.

Poprawa zysku była możliwa dzięki wzrostowi dochodów. Wynik odsetkowy wyniósł 443,9 mln zł i był dokładnie zgodny z oczekiwaniami analityków. To oznacza poprawę w ciągu roku o 14,1 proc. i przez kwartał o 1,3 proc. Natomiast wynik z opłat i prowizji sięgnął 169 mln zł i nieznacznie przewyższył prognozę. To rezultat lepszy o 8,1 proc. niż rok temu i o 2,3 proc wobec poprzedniego kwartału.

Pod kontrolą pozostają koszty działania, chociaż w rosną (w innych bankach są stałe lub lekko spadają). W ostatnim kwartale ubiegłego roku wyniosły 304,5 mln zł, czyli okazały się zgodne z oczekiwaniami, co oznaczało wzrost przez rok o 8,1 proc. i przez kwartał o 4,8 proc.

Zwiększyły się także odpisy z tytułu utraty wartości kredytów - wyniosły 63 mln zł i jest to mniej niż sądzono o 11 proc. Odpisy są o 12 proc. niższe niż rok wcześniej i 10 proc. niższe niż w poprzednim kwartale. Odpisy w całym 2017 r. wyniosły 255,4 mln zł i były o 10,5 proc. wyższe niż odpisy utworzone w 2016 r. W sektorze detalicznym spadły z 228,5 mln zł w 2016 r. do 172,4 mln zł w 2017 r., z kolei odpisy w segmencie korporacyjnym i innych segmentach wzrosły z wyjątkowo niskiego poziomu 2,7 mln zł do 83 mln zł w roku 2017. Koszt ryzyka w 2017 roku osiągnął 54 p.b. i był o 5 p.b. wyższy niż w 2016 r.

Rano kurs akcji Banku Millennium, który zyskał przez rok aż ponad 60 proc., traci o 2,1 proc., do 9,41 zł.

Kredyty netto ogółem grupy wyniosły 47,4 mld zł, co oznacza wzrost o 0,8 proc. rok do roku (słabe tempo wzrostu to efekt dużego nadal udziału hipotek walutowych). Wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 32 mld zł i była niższa o 3,7 proc. rok do roku i 1,4 proc. kwartał do kwartału. Kredyty dla przedsiębiorstw wyniosły 15,4 mld zł, co oznacza wzrost o 11,8 proc. w ujęciu rocznym i 1,8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wyraźnie i dość szybko maleje udział walutowych (frankowych) kredytów hipotecznych w portfelu ogółem - spadł na koniec 2017 roku do 30 proc. a jeszcze na koniec września było to 32 proc. W ostatnich latach naturalne spłaty tych kredytów sięgały ok. 7 proc. rocznie, ale bankowi pomaga też efekt walutowy (umocnienie złotego).

Bank jest nadal w bardzo dobrej pozycji kapitałowej. Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) dla grupy wynosi 22 proc. dzięki zrealizowanej w grudniu emisji 10-letnich obligacji podporządkowanych o wartości 700 mln zł, kwalifikujących się do kapitału Tier 2. Wskaźnik CET1 wynosi z kolei 20 proc. (bez zysku za rok 2017 r.).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły