REKLAMA
REKLAMA

Analizy

Faworyci analityków do portfela na 2019 r.

W tym roku na warszawskim parkiecie nie powinno zabraknąć okazji do zarobku. Kluczem do wypracowania zysków będzie selekcja branż i spółek. Eksperci mocno stawiają na defensywne sektory.
Foto: Fotolia

Na warszawskim parkiecie można znaleźć sporo atrakcyjnie wycenianych firm, a część oferuje dodatkowo perspektywę poprawy wyników.

– Słabe wyniki 2018 r. obniżyły również oczekiwania na 2019 r., stąd przy pozytywnym scenariuszu makro łatwiej będzie o pozytywne zaskoczenie. Sektorami, które będą raportować największą (dwucyfrową) dynamikę wzrostu wyniku operacyjnego i zysku netto, będą energetyka, handel, w tym odzież, oraz chemia. Spodziewamy się nieco ponad 10-proc. wzrostu zysków w sektorze finansowym oraz sektorze spółek TMT – przewidują eksperci DM mBanku. Na które spółki warto postawić w 2018 r.?

Czytaj także: Analitycy przewidują odbicie indeksów w Warszawie

Duże spółki wciąż na fali

W gronie faworytów pozostają banki, ale analitycy zalecają selektywne podejście do tego sektora. – W tym gronie warto się przyjrzeć tym, które są niżej wyceniane na tle konkurentów, jak Alior czy Pekao. W 2019 r. sektor będzie wspierać coraz bliższa perspektywa podwyżek stóp procentowych, które prędzej czy później nastąpią (obstawiam pierwszą podwyżkę tuż po wyborach parlamentarnych), a taki scenariusz będzie rozgrywany na rynku z pewnym wyprzedzeniem. Jako że nie prognozuję dużego spadku tempa wzrostu PKB, poziom rezerw będzie wprawdzie wyższy, ale jeszcze w 2019 r. da się go zrekompensować wzrostem dochodów – ocenia Marcin Materna, szef działu analiz Millennium DM.

Czytaj także: Dwanaście spółek, które zapamiętamy z 2018 roku

Wśród polecanych banków jest też Santander Bank Polska. – Rok 2019 będzie pierwszym z pełną integracją DB Polska, rynek powinien zobaczyć pierwsze efekty synergii po stronie kosztów. Naszym zdaniem poprawa marży odsetkowej, która była pod znaczną presją kosztów finansowania przed fuzją, może być niedoceniana przez rynek. Koszty operacyjne nie będą obciążone kosztami rebrandingu, co pozytywnie wpłynie na wskaźnik koszty/przychody. Silna pozycja kapitałowa wpływa na poprawę perspektywy dywidendy. Zakładamy jej wypłatę w wysokości 50 proc. zysku netto – argumentuje Konrad Księżopolski, analityk Haitong Banku.

Kandydatami do zwyżek w kolejnych miesiącach spośród spółek z WIG20 są też firmy energetyczne, za którymi przemawiają atrakcyjne wyceny będące efektem silnej ubiegłorocznej korekty. Zdaniem analityków ryzyko dużych strat na obrocie w 2019 r. zostało wyeliminowane. – W segmencie energetycznym dostrzegamy szanse na skorzystaniu z pozytywnych trendów w segmentach wytwarzania i wydobycia. Ponadto liczymy, że rozwiązanie dla spółek obrotu proponowane przez rząd zrekompensuje część utraconych przychodów sektora – uważa Krzysztof Pado, szef działu analiz DM BDM.

Z uwagi na sprzyjające otoczenie zewnętrzne pozytywny trend w notowaniach będą miały szansę kontynuować koncerny rafineryjne. Więcej miejsca do wzrostu kursu analitycy widzą w Lotosie. Gdańska spółka będzie głównym beneficjentem zmian na rynkach paliwowych, jakie będą zachodziły w najbliższym czasie. Zakaz spalania ciężkiego paliwa bunkrowego w transporcie morskim, znanego również jako IMO2020, powinien się przyczynić do relatywnej siły średnich destylatów, na które Lotos ma największą ekspozycję. Kolejny rok to również czas uruchomienia instalacji EFRA, która w wysokim stopniu eliminuje ciężkie frakcje z miksu produktów, co powinno znaleźć odzwierciedlenie we wzroście marży paliwowej oraz zysku EBITDA spółki – argumentuje Krzysztof Kozieł, analityk Haitong Banku.

Defensywne sektory wróciły do łask

Analitycy łaskawym okiem patrzą na defensywne branże, gdzie popyt na produkty lub usługi jest stały niezależnie od sytuacji gospodarczej. – Wśród spółek notowanych na GPW szukalibyśmy takich, których zyski są relatywnie mniej zależne od cyklicznych wahań koniunktury gospodarczej. Do preferowanych przez nas ekspozycji należą m.in. spółki telekomunikacyjne i technologiczne. Cyfrowy Polsat naszym zdaniem powinien nadal korzystać z mocnej oferty usług wiązanych i generowania synergii z zakupu Netii. W Asseco Poland spodziewamy się relatywnie solidnych wyników, a przede wszystkim stopy dywidendy na poziomie około 6 proc. Widzimy też potencjał wzrostu kursu akcji CD Projektu – w II połowie roku inwestorzy powinni dyskontować prawdopodobieństwo udanej premiery „Cyberpunka 2077". Wśród naszych faworytów znajduje się też Dino Polska z uwagi na prognozowaną wysoką dynamikę zysków w najbliższych latach – wskazuje Marcin Gątarz, szef działu analiz Pekao Investment Banking.

Eksperci liczą też na pozytywnie zachowanie akcji mniejszych producentów i wydawców gier, jak PlayWay czy Ten Square Games. – W przypadku PlayWaya oczekujemy utrzymania pozytywnego trendu w 2019 r. Wyniki za 2018 r. powinny być rekordowe w historii spółki, głównie dzięki grom CMS – „House Flipperowi" oraz „Thief Simulatorowi". W 2019 r. oczekujemy dalszego dynamicznego wzrostu i prawie podwojenia zysku netto. Zgodnie ze swoim zdywersyfikowanym modelem biznesowym PlayWay planuje w przyszłym roku ponad 30 premier, co naszym zdaniem zwiększa szanse na kolejny rynkowy hit – ocenia Maciej Hebda, analityk Vestora DM.

Szansę na kontynuację pozytywnego trendu mają akcje Ten Square Games, za czym przemawiają nie tylko atrakcyjne na tle spółek z branży wskaźniki wyceny. – Ten rok dla spółki zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ w planach są trzy premiery gier. Do tego firma podpisała umowę z NetEase na dystrybucję „Fishing Clashu" na rynek chiński, co wydaje się bardzo obiecującą perspektywą z racji wielkości tego rynku oraz jakości gry. Wyniki sprzedaży „Fishing Clashu" oraz „Let's Fish" utrzymują się na wysokim poziomie. Spodziewamy się także atrakcyjnej dywidendy z zysku za 2018 r. – wylicza Księżopolski

Tanie perełki z różnych branż

Zwolenników mają spółki korzystające z rosnącej krajowej konsumpcji. – Z bieżącej perspektywy interesująca może być branża odzieżowa. Indeks branżowy zachowywał się słabiej niż WIG w 2018 r. Liczymy jednak, że utrzymujące się dobre nastroje konsumentów przełożą się na poprawę wyników spółek (przy czym preferujemy głównie większe). Uważamy, że ciekawym pomysłem inwestycyjnym może być także branża chemiczna. Liczymy m.in. na mniejszą presję kosztów oraz wskazujemy na atrakcyjne wyceny rynkowe – przekonuje Pado.

Zdaniem Materny czarnym koniem 2019 r. na giełdzie mogą być spółki budowlane. – Wprawdzie są tanie, ale wynika to głównie z ich strat lub niskich zysków. Jest duża szansa, że sektor ten najgorsze ma już za sobą. Ich wyniki mocno rozczarowały w 2018 r. z uwagi na nierentowne kontrakty zawarte w poprzednich latach. W perspektywie ich rentowność będzie się poprawiać, ponieważ ceny wynegocjowane w kolejnych kontraktach są już lepsze. Efekt ten powinien się pojawić w ich rezultatach 2019 r. – uważa Materna.

Wśród spółek budowlanych najczęściej w propozycjach biur maklerskich przewija się Torpol. – W wynikach III kwartału 2018 r. Torpol potwierdził zapowiadaną rentowność posiadanego portfela zamówień, przy czym zarząd oczekuje dalszego wzrostu marż w związku z relatywnie niską konkurencją na rynku. Wzrost przerobów wpłynął na spadek gotówki oraz wzrost zadłużenia, jednak sytuacja płynnościowa spółki jest niezagrożona. Za firmą przemawia też atrakcyjna wycena wskaźnikowa – zauważa Michał Krajczewski, analityk BM BGŻ BNP Paribas.

Zainteresowaniem inwestorów w dalszym ciągu mogą się cieszyć wybrani deweloperzy. Faworytem brokerów jest Atal, którego wspierać będą solidny i zdywersyfikowany potencjał sprzedaży (oferta oraz bank ziemi pozwalające na realizację łącznie blisko 15 tys. lokali), niski poziom zadłużenia, wysoka efektywność kosztów, wysoki poziom ROE oraz atrakcyjna dywidenda.

Finanse:

- Alior Bank - Kruk - Pekao - Santander Bank Polska

Finanse:

- Energa - Polenergia - Tauron

Handel i dystrybucja:

- CCC - Dino - LPP - Neuca - Vistula Group

Branża budowlana i deweloperzy:

- Atal - Torpol

IT, telekomy i media

- Asseco Poland - CD Projekt - Play - PlayWay - Ten Square Games - Wirtualna Polska

Przemysł

- Amica - Ciech - Famur - Lotos - Wielton

Opinie

Krzysztof Pado, szef działu analiz, Dom Maklerski BDM

Nasz bazowy scenariusz zakłada, że 2019 r. będzie charakteryzował się sporą zmiennością nastrojów, aczkolwiek widzimy szansę, by WIG w czasie roku był na wyraźnie wyższych poziomach niż obecnie. Uważamy, że globalnym rynkom mogą ciążyć obawy o spowolnienie gospodarcze.

Nasz rynek słabo zachowywał się już jednak przez zdecydowaną większość 2018 r., a nastroje inwestorów są bardzo słabe, co zwykle sprzyja budowaniu bazy pod zwyżki. Zwracamy także uwagę, że trend coraz niższych kwartalnych odczytów PMI dla polskiego przemysłu (zwykle lepiej obrazującego sytuację w spółkach niż „sucha" dynamika PKB) jest już bardzo zaawansowany. Historyczna cykliczność tego wskaźnika powinna wskazywać na miejsce do odbicia, które może zacząć zarysowywać się w perspektywie I/II kwartału 2019 r. Zakładamy, że czynnikiem wspierającym rynek stanie się także start PPK (analogicznie do 1999 r., gdy startowały OFE). Lokalnym czynnikiem ryzyka, który trudno natomiast skwantyfikować jest rok wyborczy. Jak pamiętamy, kampania wyborcza w 2015 r. sporo namieszała także na rynku akcji. JIM

Dariusz Świniarski, zarządzający portfelami, Dom Maklerski TMS

Spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie i w Polsce, wraz z kurczącymi się bilansami banków centralnych, spowoduje podtrzymanie podwyższonej zmienności na rynkach. Przyczyni się to do słabszych zwrotów z inwestycji akcyjnych w 2019 r. vs. 2018 r. zarówno w Polsce, jak i za granicą. Rok powinien przynieść wzrost inflacji w Polsce z uwagi na dynamicznie rosnący fundusz płac oraz transmisję wzrostu kosztów w firmach, które w 2018 r. nie zostały w pełni przeniesione na konsumenta. Takie otoczenie umożliwi wybranym spółkom z GPW poprawę wyników, które w ostatnich kwartałach nie zachwycały, pomimo rozpędzonej gospodarki. Rok 2019 powinien być relatywnie lepszy dla spółek defensywnych, takich jak farmaceutyka i telekomy (wykluczyłbym branżę energetyczną z uwagi na bieżącą politykę dywidendową). Spadek cen węglowodorów (gaz, ropa, węgiel) oraz zmniejszająca się podaż nawozów i sody z Chin wpłyną na poprawy marż w branży chemicznej. Idąc kluczem dywidendowym, dobrym wyborem na najbliższe miesiące powinni być deweloperzy, zwłaszcza ci z dobrą pozycją bilansową i wysokim wskaźnikiem dywidendy, oraz wybrane spółki IT. Spowolnienie w gospodarce i wyprzedaż zapewne ich nie ominie, ale wysokie dywidendy w okresach dekoniunktury zyskują na znaczeniu. JIM


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA