REKLAMA
REKLAMA

Analizy

#WykresDnia: Euro sprzyja Niemcom

Podczas 20 lat funkcjonowania strefy euro gospodarka naszego zachodniego sąsiada jest największym wygranym. Był to z kolei bardzo kiepski czas dla Włoch.
Foto: Adobestock
Foto: pbs.twimg.com

Na twitterowym koncie @winfieldsmart pojawił się wykres przedstawiający, jak od końca 1995 roku zmieniała się siła gospodarcza wybranych europejskich krajów. Porównano Niemcy, Francję, Włochy oraz Hiszpanię. Wykres pokazuje realne PKB per capita PPP (czyli oczyszczony o inflację PKB przypadający na jednego mieszkańca w danym kraju, według parytetu siły nabywczej) w odniesieniu do średniej dla całej Unii Europejskiej w danym roku.

Na wykresie widzimy, że w momencie pojawienia się strefy euro w 1999 r. trzy silne gospodarki – Niemcy, Włochy i Francja – były znacznie powyżej średniej dla Wspólnoty (wyraźnie powyżej 100). Po 20 latach od tego momentu swoją gospodarczą siłę utrzymały jedynie Niemcy (124 proc. przeciętnego wyniku w Unii). A pozycja gospodarcza Francji i Włoch znacznie się osłabiła. Dobrze pokazał to choćby miniony rok, kiedy to przez Francję przetaczały się protesty tzw. żółtych kamizelek, a Italia miała poważne problemy, by dojść do porozumienia z Komisją Europejską w sprawie swojego budżetu.

W zaprezentowanym wykresie szczególnie rzuca się w oczy drastyczne pogorszenie się sytuacji we Włoszech, którego realne PKB per capita według parytetu siły nabywczej znajduje się obecnie poniżej średniej UE, a w 1999 r. byli tuż za Niemcami.

SAŁ

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA