Dokładny wynik to 1012 mln zł zysku. W samym IV kwartale firm miała 256 mln zł zysku. EBITDA gotówkowa za IV kwartał została oszacowana na kwotę 484 mln zł, a za cały 2023 rok na kwotę 2 104 mln zł. Szacunkowy wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej na koniec 2023 r. to 2,4. Rynek optymistycznie przyjął te dane. Akcje Kruka na początku piątkowych notowań drożały o około 3 proc.

- Według naszych szacunków zysk netto, jak i EBITDA gotówkowa za 2023 rok osiągnąć mogą poziom dla nas rekordowy i razem z inwestycjami powyżej 2,9 mld zł, spłatami powyżej 3 mld zł pokazują naszą dobrą kondycję i silną pozycję rynkową. Doskonalimy operacyjne procesy zarówno w Polsce jak i międzynarodowo, skąd pochodzi już większa cześć inwestycji i spłat. Rozpoznajemy nowy rynek, poprzez pierwsze niewielkie inwestycje w portfele we Francji. Skupiamy się też na transformacji technologicznej jaką przechodzimy — komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka — Z szacunkowym wynikiem na poziomie 1 mld zł oraz z inwestycjami w portfele wierzytelności, które przez ostatnie trzy lata wyniosły 7,1 mld zł, tj. prawie połowę 25-letnich inwestycji Kruka a, weszliśmy na zupełnie inny poziom rozwoju. Dla przypomnienia, przed czterema laty, mieliśmy zyski na poziomie około 300 mln zł, a inwestycje stanowiły czwartą część ubiegłorocznych. Dziś jesteśmy jedną z największych firm w naszej branży na świecie. Chcemy dobrze wykorzystywać ten czas zarówno inwestując w nowe portfele, jak i pracując na już posiadanych na bilansie wierzytelnościach - szykując się do kolejnych wzrostów w przyszłości. Podkreślę, że nasze aktywa są długoterminowe, rekordowe zeszłoroczne inwestycje będą się przekładać na nasze zyski przez przynajmniej kilkanaście następnych lat – jesteśmy bardziej maratończykami niż sprinterami. Jednocześnie, przy takim wzroście inwestycji wzrósł nam wskaźnik długu netto do EBITDA gotówkowej do szacowanego poziomu 2,4. Szerszego komentarza udzielimy przy okazji publikacji wyników po IV kwartale 2023. – wskazuje Krupa.

Pełnie, niezaudytowane dane za IV kwartał i 2023 r. firma ma przekazać 27 lutego. Sprawozdanie zaudytowane przewidziane jest na 27 marca.