„Emisja obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych 250 000 obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 100 zł oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 000 000 zł. Zapisy na oferowane 250 000 obligacji prowadzono od 14 listopada 2022 roku (włącznie) do 25 listopada 2022 roku (włącznie). Oferta nie była podzielona na transze" – czytamy w komunikacie.

„W okresie subskrypcji 753 inwestorów skutecznie złożyło 866 zapisów na 461.623 obligacje. W wyniku proporcjonalnej redukcji, która wyniosła 45,84%, spółka przydzieliła 250 000 obligacji w odpowiedzi na zapisy 745 inwestorów" – czytamy również.

Spółka przeprowadziła emisję w ramach dziewiątego programu emisji obligacji objętego prospektem podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 sierpnia 2022 r., podano.

"Zainteresowanie inwestorów obligacjami Kruka nie słabnie. Cieszy nas to zaufanie inwestorów,  i wierzymy, że u jego podstaw leży zbudowana przez lata, silna marka Kruka, potwierdzana osiąganymi wynikami. Inwestorzy, w czwartej z kolei prospektowej  emisji papierów dłużnych w tym roku, złożyli zapisy na 46,2 mln zł, stąd redukcja zapisów na poziomie 45,8% - skomentował prezes Kruka Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

Według informacji podawanych wcześniej przez spółkę oprocentowanie obligacji jest zmienne WIBOR 3M powiększony o stałą marżę w wysokości 4 pkt proc.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.