Ponad 4 proc., do 329 zł, zyskiwały we wtorek akcje Spyrosoftu w reakcji na publikację wyników za I półrocze. Informatyczna grupa rozwija się szybkiej, niż zapowiadała. Według strategii na lata 2022–2026 przychody mają rosnąć w tempie 25–35 proc., a marża EBITDA ma być w przedziale 11–14 proc. W I półroczu było to odpowiednio prawie 88 proc. i 15,9 proc. Poprawiły się przepływy operacyjne.

Na koniec czerwca liczba pracowników i współpracowników grupy wyniosła 1271 osób i była o 397 wyższa niż na koniec 2021 r. Sebastian Łękawa z zarządu Spyrosoftu zapowiada, że grupa planuje utrzymać tempo wzrostu zatrudnienia w II półroczu ze szczególnym naciskiem na rozwój w nowych centrach w Rumunii i Argentynie. Twierdzi, że spółka nie obserwuje wpływu inflacji na tempo wzrostu wynagrodzeń w branży IT.

Do grona klientów grupy w I półroczu 2022 r. dołączyło 38 firm. Obecnie Spyrosoft współpracuje z 92 klientami. Zarząd ocenia, że mimo ryzyka spowolnienia gospodarczego popyt na usługi IT utrzymuje się na wysokim poziomie, ale niższym niż w szczycie pandemii.

Spyrosoft w tym roku przeniósł się z NewConnect na rynek główny. Notowania poruszają się w trendzie wzrostowym. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy wynosi 73 proc. Kapitalizacja spółki sięga 350 mln zł. W planach jest debiut na zagranicznej giełdzie. W tym celu zarząd przyjął program zamiany akcji spółki na akcje firm zależnych.