"Zarząd spółki Passus S.A., w związku z niekorzystną sytuacją na rynkach finansowych mogącą negatywnie wpływać na powodzenie oferty, zdecydował o czasowym zawieszeniu realizacji publicznej emisji akcji serii G" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka zapewniła, że będzie w dalszym ciągu realizować plany inwestycyjne, w szczególności w zakresie rozwoju produktów własnych i ekspansji zagranicznej, w oparciu o alternatywne źródła finansowania, w tym środki własne.

W czerwcu br. Passus podał, że złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym do 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Pod koniec lutego 2022 r. akcjonariusze Passus zdecydowali o publicznej emisji do 500 tys. akcji serii G bez prawa poboru oraz o ubieganie się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), tj. przeniesienie notowań z NewConnect.

Passus to producent i integrator specjalistycznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji.