„Najpiękniejsze” wykresy mają producenci gier

Ośmiu analityków technicznych wzięło udział w typowaniu spółek do lutowego portfela akcji. Sześciu wskazało przedstawiciela branży gier. W styczniu ta strategia się sprawdziła.

Publikacja: 05.02.2020 14:45

„Najpiękniejsze” wykresy mają producenci gier

Foto: Adobestock

GG Parkiet

Pierwszy tegoroczny portfel techniczny, złożony z siedmiu spółek typowanych przez ekspertów, przyniósł zysk w wysokości 3,5 proc., licząc od 3 stycznia do 3 lutego. W tym samym czasie tzw. szeroki WIG, do którego się porównujemy, stracił 3,1 proc. Analitycy kontynuują więc dobrą passę z 2019 r., w którym pokonali szeroki rynek różnicą aż 44,6 pkt proc.

Styczniowa gwiazda

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że pozytywny wynik styczniowego portfela to zasługa jednej spółki. Mowa o producencie gier, firmie BoomBit, której akcje w analizowanym okresie podrożały o 57,1 proc. Gdyby nie było jej w zestawieniu, to średni wynik pozostałych podmiotów wyniósłby -4,2 proc., co oznaczałoby przegraną z szerokim rynkiem. Z siedmiu pozostałych wskazań tylko dwa dały bowiem dodatni wynik o średniej 5 proc. (11 bit studios i Benefit Systems), a spadkowa piątka straciła średnio 7,8 proc. Pod kreską miesiąc kończył też Kruk (2,4 proc.), który otrzymał dwa głosy, więc posiadał większą od innych podmiotów wagę w portfelu. Największą stratę, sięgającą 15,1 proc., przyniosła spółka PKP Cargo.

Nie ma zysku bez ryzyka

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wysoki wynik akcji BoomBit był obarczony dużym ryzykiem. Przyjmując, że miarą tego ostatniego jest relacja wskaźnika zmienności ATR dla 21 sesji (tyle trwał okres rozliczeniowy styczniowego portfela) do cen zamknięcia z 3 lutego, to właśnie gwiazda styczniowego portfela charakteryzowała się największymi odchyleniami notowań (średnie odchylenie wyniosło 9,5 proc.). I mowa tu nie tylko o odchyleniach korzystnych dla kupujących. Otóż przykładowo 13 stycznia akcje potaniały o 9,4 proc., a 23 stycznia – o 8,2 proc. Zwracam na to uwagę, ponieważ sama stopa zwrotu nie odzwierciedla tego, co działo się w ciągu miesiąca. Blisko 10-proc. obsunięcia kapitału w ciągu dnia to wyzwanie dla niejednego inwestora.

GG Parkiet

Ci, którzy charakteryzują się wysoką awersją do ryzyka, z pewnością preferowaliby spółki o znacznie niższej relacji ATR do ceny, oczywiście kosztem niższej stopy zwrotu. W tym kontekście dobrze wyglądały Benefit Systems oraz 11 bit studios, w których ryzyko było w styczniu najniższe w zestawieniu i wynosiło odpowiednio 2,2 proc. oraz 2,6 proc. Wartości ryzyka dla poszczególnych spółek ze styczniowego portfela zaprezentowane są na wykresie stóp zwrotu umieszczonym w lewej górnej części sąsiedniej strony.

Nowe zestawienie

W styczniu o wyniku portfela decydowali producenci gier. Choć w zestawieniu było ich dwóch, to okazali się najbardziej odporni na strach przed koronawirusem i przynieśli atrakcyjne stopy zwrotu. Okazuje się, że analitycy techniczni podtrzymują taką strategię także w lutym. Choć każdy z nich typuje zupełnie niezależnie, to aż sześciu z ośmiu typujących wskazało właśnie przedstawiciela branży gier.

Po dwa głosy otrzymali CD Projekt i Ten Square Games (ich waga w portfelu będzie więc odpowiednio wyższa i wyniesie po 25 proc.), a po jednym – BoomBit i 11 bit studios. Dwie pozostałe spółki typowane na luty to KGHM oraz Synektik. Dokładne uzasadnienie poszczególnych wyborów znajduje się poniżej.

Datą bazową dla lutowego portfela jest 3 lutego. To ceny zamknięcia tej sesji będą stanowiły bazę przy obliczaniu stóp zwrotu z poszczególnych walorów oraz WIG, do którego – jak już wspomniałem – się porównujemy.

Branżowa jednomyślność

Tak duża dominacja jednego sektora jak w lutowym zestawieniu jeszcze nigdy nie przytrafiła się w technicznym portfelu „Parkietu". Jeśli spojrzeć na wykres WIG.GAMES, to widać, dlaczego analitycy decydują się na te właśnie spółki. Otóż indeks znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Jego notowania rosną od jego uruchomienia w marcu 2019 r., ale pod koniec października impet wzrostowy wyraźnie się zwiększył. W ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania indeksu wzrosły o 35 proc., by we wtorkowe popołudnie wyznaczyć nowe historyczne maksimum 21 825 pkt. W tym samym czasie CD Projekt po raz pierwszy przekroczył 300 zł za akcję, a napędzane wynikami za styczeń walory BoomBitu rosły o 31 proc.

Producenci gier są ewidentnie na fali wznoszącej, co wyróżnia ich na tle głównych indeksów GPW. Dla porównania – przez ostatnie trzy miesiące WIG spadł o 0,2 proc., a mWIG40 i sWIG80 wzrosły odpowiednio o 9,2 proc. oraz 12,1 proc. Nawet znakomicie radzący sobie NCIndex ma w tym czasie stopę zwrotu o 0,5 pkt proc. mniejszą niż wskaźnik producentów gier.

Warto dodać, że w styczniu WIG.GAMES zyskał 7,3 proc., co pokazuje jego relatywną odporność na silne zewnętrzne czynniki ryzyka, jak wspomniany już koronawirus czy też pożary w Australii i konflikt na Bliskim Wschodzie.

Od strony branżowej strategia na luty brzmi więc po prostu: gry. Od strony technicznej natomiast jest to nic innego jak inwestowanie z trendem. W lutowym zestawieniu nie ma bowiem spółki, której kurs akcji znajdowałby się w trendzie spadkowym w ujęciu średnioterminowym. Jest tylko jeden podmiot, który jest w układzie horyzontalnym (Synektik), choć typujący go ekspert zapowiada nadchodzące wybicie w górę. Pozostałe wykresy zdominowane są przez ruchy wzrostowe. Stąd w uzasadnieniach ekspertów dominuje argumentacja spod znaku obrony ważnych wsparć, wyjścia ponad ważne opory, relatywnej siły czy pojawienia się korzystnych formacji kontynuacji.

Część ekspertów zwraca jednak uwagę na wysokie poziomy oscylatorów, które mogą zwiastować korektę (RSI, MACD, Stochastic). Grając z trendem, zwłaszcza gdy jest on na zaawansowanym etapie, należy liczyć się z możliwością ochłodzenia nastrojów. W tym kontekście przejściowe obniżki wycen wśród producentów gier wydają się całkiem realne i warto uwzględnić to w swoich lutowych strategiach inwestycyjnych.

Bartosz Sawicki TMS Brokers

KGHM

Notowania KGHM w II połowie 2019 r. zbudowały podwójny dołek, a następnie, poprzez dynamiczne odbicie, zanegowały długoterminową strukturę spadków. Kurs od dołków oddalił się maksymalnie o 40 proc. Od połowy miesiąca rozpoczął się ruch spadkowy, ale wiele wskazuje na to, że może on wyhamować powyżej 90 zł za walor. Po pierwsze, kurs cofnął się do ważnej 200-sesyjnej średniej kroczącej. Po drugie, ubiegłopiątkowy dołek leży przy poziomie 38,2 proc. zniesienia Fibonacciego rozpoczętej w październiku zwyżki. Po trzecie, ostatni impuls zniżkowy wykazuje pewne podobieństwo do listopadowej korekty. W obu przypadkach zasięg spadków to około 10,6 proc. poprzedzających je wzrostów. Podobna jest również ich długość – wynosi ona mniej więcej 61,8 proc. czasu trwania zwyżki. Uważam, że to wystarczająco silne argumenty, by przyjąć scenariusz, że ostatnie dwa tygodnie to dotkliwa, ale wciąż jedynie korekta w trendzie wzrostowym.

Michał Krajczewski BM BNP Paribas

Ten Square Games

Producent gier mobilnych od swojego IPO na GPW w 2018 r. pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Tym samym wykorzystujemy ostatnie spadki notowań jako okazję do dołączenia do jadącego na północ pociągu. Mimo że sprzedaż części akcji przez zarząd może być traktowana jako sygnał ostrzegawczy, reakcja rynku – stosunkowo nieduże dyskonto względem ostatniej ceny w transakcjach pakietowych oraz szybkie rozpoczęcie odrabiania strat i zamykania luki spadkowej – skłania do oceny, że długoterminowy trend wzrostowy pozostaje nienaruszony. W obecnym układzie dopiero spadek poniżej 220 zł byłby pierwszym sygnałem do wygenerowania większej korekty. Liczymy więc, że kurs akcji Ten Square Games powróci na tegoroczne maksima jeszcze w lutym i będzie kontynuował obecną hossę.

Krzysztof Borowski SGH

CD Projekt

Po dynamicznej korekcie spadkowej cena akcji giganta z branży gier komputerowych powróciła do trendu wzrostowego, wybijając się powyżej górnej wstęgi Bollingera. Zwyżkę ceny potwierdza układ średnich 13- i 250-sesyjnych. Wskaźnik MACD generuje sygnał kupna ponad linią zero – bardzo optymistyczne wskazanie. Warto jednak zwrócić uwagę, że w szerszej ramie czasowej pojawia się dywergencja – kolejne szczyty cen nie są potwierdzone przez szczyty MACD (sinusoidalne fale oscylatora układają się w trendzie bocznym). Sygnały kupna pojawiły się na ROC, DI+/DI- oraz Parabolic. Wskaźnik Akumulacja/Dystrybucja uwidacznia napływ środków na rynek tego waloru. Teraz istotnym oporem jest 300 zł (psychologiczny) oraz 325 zł (z zasięgu Fibonacciego).

Michał Pietrzyca DM BOŚ

11 bit studios

Inwestorzy doprowadzili w styczniu 2020 r. do wybicia górą notowań akcji producenta gier z szerokiej konsolidacji 425,00–336,00 zł, generując przy tym podwyższoną aktywność. Zauważmy, że układ hossy dostał zielone światło i pozytywne, zbieżne zakręcenie w górę wielu wskaźników analizy technicznej, w tym średniej EMA z 200 sesji. Statystycznie zapowiada to długi czasowo rynek byka. Według mechanicznego systemu Wyckoffa wykres spółki wszedł w wiarygodne przesilenie wzrostowe, które według miar zmienności i ryzyka generuje momentum absolutne dla tych walorów. To bardzo cenny, rzadki dla wielu spółek stan techniczno-ilościowy, który pozwala wybijać teraz z impetem kolejne szczyty i opory. To samo, ale z innej perspektywy, przedstawia kanał cenowy CCI, który według teorii Lamberta zaczął właśnie sygnalizować istotne statystycznie zmiany dla rynku akcji 11 bit studios.

Piotr Kaźmierkiewicz DM Pekao

BoomBit

Styczeń przyniósł znaczącą poprawę sytuacji technicznej spółki. Dynamiczny zwrot, który obserwowaliśmy w pierwszych dniach roku, pozwolił na ukształtowanie formacji podwójnego dna. Jej wypełnienie zbliżyło kurs do strefy oporowej zlokalizowanej w okolicy 15 zł. Co istotne, ruch wzrostowy poparty był wolumenem, który na sesjach kreślących biały korpus świecy był dwukrotnie wyższy niż na sesjach spadkowych, a w skali miesiąca osiągnął drugą w historii wartość. Warto zauważyć, że cofnięcie kursu z połowy stycznia doprowadziło do testu poziomu odpowiadającego 50 proc. zniesienia całej zwyżki. Aktywizacja popytu na kluczowym wsparciu przy 9,7 zł pozwoliła na zatrzymanie spadku i rozpoczęcie kreślenia struktury chorągiewki, którą uznaje się za formację kontynuacji. Wybicie górą byłoby zatem potwierdzeniem nowego impulsu wzrostowego.

Marcin Brendota DM Alior Banku

CD Projekt

Z początkiem lutego notowania wybiły się ponad styczniowy szczyt, wchodząc na nowe kilkuletnie maksimum. Kurs od ponad roku pozostaje w regularnym kanale wzrostowym. Mimo przejściowego załamania cen przed dwoma tygodniami podstawa kanału została obroniona. Średni wzrost obrotów w ostatnich dniach podkreśla wciąż obecną presję popytu. Jednocześnie niedawny spadek kursu pozwolił na istotne schłodzenie wskaźników AT, ze wskazaniem na szybsze oscylatory, jak RSI. Potencjalnym zagrożeniem jest ryzyko wykazania negatywnych dywergencji, obecny poziom wskaźników nie potwierdza nowego maksimum cenowego. Spółka ma dość wysoką „alfę", przy wskaźniku beta (22 sesje) na poziomie 1 generuje znacznie lepsze stopy zwrotu niż WIG. W układzie tygodniowym roczna beta wykazuje natomiast defensywny charakter notowań, co przy obecnych zawirowaniach rynkowych jest korzyścią dla spółki.

Sobiesław Kozłowski Noble Securities

Synektik

Kurs akcji technologicznej spółki od początku 2019 r. znajduje się w szerokiej konsolidacji, której dolne ograniczenie to rejon 13,5 zł, natomiast górne – 15,74 zł oraz 17,2 zł. Aktualnie pierwsze górne ograniczenie konsolidacji jest testowane przez popyt. Niemalże klasyczny sygnał kupna pojawił się na oscylatorze stochastycznym. Ponadto obserwowany jest wzrost wartości obrotów w styczniu 2020 r. To wszystko wydaje się silnym argumentem za udanym wybiciem z konsolidacji. Czynnikiem ryzyka jest wchodzenie oscylatora RSI w obszar wykupienia, choć póki co wskaźnik dopiero co wszedł na relatywnie wysoki poziom, potwierdzając pozytywny układ. Ponadto spółce zdaje się sprzyjać poprawa nastawienia do średnich i małych spółek oraz poszukiwanie „zapomnianych" spółek z fundamentami.

Przemysław Smoliński DM PKO BP

Ten Square Games

Większość spółek sektora gier komputerowych od dłuższego czasu pozostaje w silnych trendach wzrostowych. W ślad za liderem branży – CD Projektem – silnie rosną i inni jej przedstawiciele. Jednym z nich jest Ten Square Games, który od końca 2018 r. porusza się w kanale wzrostowym. W pierwszych dnia stycznia kurs przełamał swoje górne ograniczenie, a po tym, jak wykonał ruch powrotny, wydaje się, że jest gotów do kontynuowania wcześniejszej tendencji. W poniedziałek silnie odbił, tworząc na wykresie długą białą świecę, potwierdzoną wysokim wolumenem, co oznacza znaczącą przewagę popytu nad podażą. Tym samym na razie brak sygnałów spadku zainteresowania zarówno opisaną spółką, jak i całym sektorem, a nadchodzące tygodnie powinny przynieść kontynuację dotychczasowych trendów.

Analizy rynkowe
Bessa w pełnej okazałości
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Gospodarka krajowa
Stopy nie muszą przewyższyć inflacji, żeby ją ograniczyć
Analizy rynkowe
Spadki na giełdach boleśnie uderzają w portfele miliarderów
Analizy rynkowe
Dywidendy nie takie skromne
Analizy rynkowe
NewConnect: Liczba debiutów wyhamowała
Analizy rynkowe
Jesteśmy na półmetku bessy. Oto trzy argumenty