Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Uchwały ZWZ GMSA 28.06.2024.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-28
Skrócona nazwa emitenta
GREMI MEDIA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Gremi Media S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. w dniu 28 czerwca 2024r.

Przy każdej uchwale podano liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się. Nie podjęto jednej uchwały w pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, której treść (uchwała nr 8) została zgłoszona podczas obrad Walnego Zgromadzenia przez jednego z akcjonariuszy.

Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad a także, że do uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 18 zgłoszono sprzeciwy.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały ZWZ GMSA 28.06.2024.pdf
Uchwały ZWZ GMSA 28.06.2024.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-28 MACIEJ MACIEJOWSKI PREZES ZARZĄDU
2024-06-28 RADOSŁAW KUCKO CZŁONEK ZARZĄDU
20240628_190805_1881559001_Uchwaly_ZWZ_GMSA_28.06.2024.pdf