Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-26
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „DINO POLSKA” S.A. w dniu 26 czerwca 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. („ZWZ”) dysponowali łącznie 77.381.106 głosami. Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ był Pan Tomasz Biernacki posiadający 50.000.000 głosów, co stanowiło 64,62% liczby głosów na ZWZ oraz 51,00% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report No. 10/2024 – List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26 June 2024

The Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (“Company”) hereby reports that the shareholders present at the Company’s Ordinary Shareholder Meeting on 26 June 2024 (“Shareholder Meeting”) jointly held 77,381,106 votes. The shareholder who held at least 5% of votes at the Shareholder Meeting was Mr. Tomasz Biernacki – holding 50,000,000 votes equal to 64.62% of votes at the Shareholder Meeting and 51.00% of all the votes.

Legal basis: Article 70 Item 3 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and the Terms and Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public Companies.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-26 Michał Krauze Członek Zarządu
2024-06-26 Izabela Biadała Członek Zarządu