Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. CF_formularz 19 MAR_20240513_KR.pdf
  2. EQ4_zawiadomienie MAR CFSA_20240513.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-13
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR – informacja o transakcji zawartej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”)
informuje, że w dniu 13 maja 2024 r. otrzymał zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pana Krzysztofa Rożko, Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz od Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa, osoby blisko związanej z Panem Krzysztofem Rożko oraz z Panem Mariuszem Bagińskim – Członkiem Rady Nadzorczej, w związku ze sprzedażą przez Pana Krzysztofa Rożko na rzecz Equity Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 ASI spółka komandytowa 14.253 akcji Emitenta, które oznaczone są kodem ISIN: PLCFBPS00019.
Treść zawiadomień zawierających szczegóły transakcji Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
CF_formularz 19 MAR_20240513_KR.pdf
CF_formularz 19 MAR_20240513_KR.pdf
EQ4_zawiadomienie MAR CFSA_20240513.pdf
EQ4_zawiadomienie MAR CFSA_20240513.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-13 Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2024-05-13 Beata Borowiecka Wiceprezes Zarządu
20240513_172828_0008711215_CF_formularz_19_MAR_20240513_KR.pdf

20240513_172828_0008711215_EQ4_zawiadomienie_MAR_CFSA_20240513.pdf