Większa część wyniku tego półrocza została jednak wypracowana w I kwartale 2012 r. W drugim firma prowadzona przez Joannę Nowicką–Kempny zarobiła na czysto zaledwie 54 tys. zł.

Przychody spółki w okresie od stycznia do czerwca wyniosły 6 mln zł. Rok wcześniej było to 4,5 mln zł.

- Wyższe przychody związane było przede wszystkim z wysokim odzyskiem na portfelu obsługiwanym na rzecz klienta strategicznego oraz funduszu sekurytyzacyjnego. Zgodnie z przewidywaniami skutecznie odzyskiwaliśmy także wierzytelności na własny rachunek - mówi Joanna Nowicka-Kempny, prezes CF BPS.

Na koniec I półrocza CF BPS obsługiwało portfel wierzytelności o wartości 1,3 mld zł. Na koniec roku było to 1,1 mld zł.

W I półroczu 2012 spółka podpisała 15 umów cesji na własny rachunek, pozyskując do obsługi wierzytelności o łącznym obligu 15,7 mln zł oraz podpisała 6 umów na obsługę wierzytelności na zlecenie. Spółka nabyła także portfel wierzytelności w imieniu i na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego o wartości 138,1 mln zł.