Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2024
Data sporządzenia: 2024-05-02
Skrócona nazwa emitenta
MOL
Temat
Number of voting rights at MOL Plc
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Załączniki
Plik Opis
30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf
30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf
30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-02 Marton Teremi szef relacji inwestorskich Marton Teremi
20240502_100301_0892086209_30_MOL_votingrights_20240502_eng.pdf