Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_dnia_16_04_2024.pdfTresc uchwal podjetych na NWZ dnia 16 kwietnia 2024 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta
Raen S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raen S.A. w dniu 16 kwietnia 2024 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Raen S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") w dniu 16 kwietnia 2024 r.

Ponadto Zarząd informuje, iż NWZ podczas obrad nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte przez NWZ.

Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_dnia_16_04_2024.pdf
Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_dnia_16_04_2024.pdf
Tresc uchwal podjetych na NWZ dnia 16 kwietnia 2024 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-16 Adam Guz Prezes Zarządu Adam Guz
20240416_145055_0848208787_Tresc_uchwal_podjetych_na_NWZ_dnia_16_04_2024.pdf