Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-11
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2023 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za 2023 rok oraz wypłaty dywidendy w następujący sposób:
1) przekazanie kwoty 24.729.228,00 zł pochodzącej z zysku netto za 2023 r. na wypłatę dywidendy, tj. 2,40 zł na każdą akcję,
2) przekazanie kwoty 116.584,23 zł pochodzącej z zysku netto za 2022 rok (pozostała część zysku) na zasilenie kapitału zapasowego.

Zarząd Spółki zarekomendował określenie 13 maja 2024 r. jako dzień dywidendy, a 16 maja 2024 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-11 Jarosław Ćwiek
Prezes Zarządu