KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2022
Data sporządzenia:2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Powołanie członka rady nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.06.2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwiększając liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji powołało jednocześnie w jej skład Panią Natalię Rejniak. Informacje odnośnie powołanej osoby nadzorujący zawiera załącznik do raportu Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Załączniki
PlikOpis
informacja_członek_RN.pdfinformacja_członek_RN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 7285410032 7285410
(telefon)(fax)
[email protected]www.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01TOMASZ MICHALIKPREZES ZARZĄDU
informacja_członek_RN.pdf