KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr18/2022
Data sporządzenia: 2022-07-01
Skrócona nazwa emitenta
ENAP
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2022 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku. 1. Pan Leszek Rejniak z liczbą 5 403 000 głosów, co stanowi 39,48% liczby głosów na ZWZA i 27,46% w ogólnej liczbie głosów, 2. Pan Jacek Zatryb z liczbą 2 234 500 głosów, co stanowi 16,33% liczby głosów na ZWZA i 11,36% w ogólnej liczbie głosów, 3. Pan Adam Beza z liczbą 6 049 356 głosów, co stanowi 44,20% liczby głosów na ZWZA i 30,74% w ogólnej liczbie głosów, Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAPBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Generała K. Pułaskiego7
(ulica)(numer)
032 7285410032 7285410
(telefon)(fax)
[email protected]www.enap.com.pl
(e-mail)(www)
6340128707271169230
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-01TOMASZ MICHALIKPREZES ZARZĄDU