KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr23/2022
Data sporządzenia:2022-05-31
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Informacja o transakcjach na akcjach emitenta
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku otrzymał od Fundacji Semper Simul (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki - Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki - Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) oraz od Fundacji Semper Simul SARL (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki - Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki - Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim, członkiem Rady Nadzorczej Spółki – Piotrem Piechockim) powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta. Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączniku.
Załączniki
PlikOpis
Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR - SARL.pdf
Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR - SSF.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPP Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ł?kowa 39-44
(ulica) (numer)
058 769 69 05 058 769 69 09
(telefon) (fax)
[email protected] www.lpp.com.pl
(e-mail) (www)
583-10-14-898 190852164
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-31Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-31Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu
Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR - SARL.pdf

Załącznik RB 23 2022 zawiadomienie 19 MAR - SSF.pdf