KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
LPP
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 20 maja 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 20 maja 2022 roku: 1) Fundacja Semper Simul 1 970 039 głosów co stanowiło 76,78% liczby głosów na WZA i 60,57% w ogólnej liczbie głosów, 2) NATIONALE-NEDERLANDEN OFE 142 000 głosów co stanowiło 5,53% liczby głosów na WZA i 4,37% w ogólnej liczbie głosów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LPP SA
(pełna nazwa emitenta)
LPPHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-769Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ł?kowa39-44
(ulica)(numer)
058 769 69 05058 769 69 09
(telefon)(fax)
[email protected]www.lpp.com.pl
(e-mail)(www)
583-10-14-898190852164
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-20Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-20Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu